Přehled časů v angličtině – gramatika

 

Otázka: Přehled časů v angličtině

Jazyk: Angličtina

Přidal(a): student

 

 

[Tento materiál můžete stáhnout v přehledné tabulce zde]

 

Present simple

Použíti:
1. popis faktů, všeobecná pravda
2. pravidelné, opakující se události
3. bezprostřední spontánní reakce
4. vtipy, neformální příběhy, přísloví
5. vyjádřeni budoucnosti v případě, že mluvíme o pevně daných událostech
6. vyjádřeni průběhu u sloves tykajících se mentálních procesu- přemýšlet
7. sliby a omluvy v dialogu

 

Present continuous
to be+ …ing

Použíti:
1. popis činnosti, která se odehrává právě tet‘
2. činnost, která začala v min., pokračuje a bude pokračovat v budoucnu
3. plán, úmysl
4. vyjádřeni změn, trendu (Stmívá se)
5. nepříjemné opakující se aktivity (Neustále říká nesmysly)

 

Past simple
…ed, did

Použiti:
1. děj se stal v minulosti a už se pravděpodobně nebude opakovat
2. pravidelná činnost v minulosti
3. děje následující bezprostředně po sobě

 

Past continuous
was/were+…ing

Použiti:
1. průběh, dlouhodobé trvaní děje
2. děj probíhal v určeny okamžik v minulosti
3. dvě činnosti probíhaly současně
4. zdůrazněni doby trvaní
5. nedokonavé(nedokončené) děje v minulosti

 

Present perfect
has/have+….ed

Použiti:
1. zkušenosti, již (ne)dosažené výsledky
2. změny – dnes už je něco jinak než v minulosti
3. nedávné děje, v poslední době, se stalo
4. říkáme, že k něčemu vůbec nedošlo
5. vždycky jsem chtěl a stále chci

 

Present perfect continuous
have+been+…ing

Použíti:
1. popisujeme jak dlouho už něco trvá
2. děj už neprobíhá ale probíhal nějakou dobu a dnes je vidět jeho důsledek
3. chceme zdůraznit děj samotný a jeho výsledek není podstatný
4. NELZE použít u stavových sloves
5. často s údaji for a since

 

Past perfect
had+….ed didn’t have + …ed

Použíti:
1. mluvíme o ději který proběhl v minulosti a chceme vyjádřit že jiny děj proběhl ještě dříve než ten o kterém mluvíme
2. často spojky – because, when, that, who, which, after, as soon as, before

 

Past perfect continuous
had+ been + …ing

Použíti:
1. zdůrazňujeme průběh děje ne jeho výsledek
2. děj, který vedl k nějakému stavu v minulosti

 

Future
WILL BE

Použíti:
1. mluvčí se rozhoduje v okamžik mluveni
2. předpokládáme nějakou budoucnost a nás předpoklad není ničím podpořen, říkáme svůj názor
3. sliby, objednáni, prosby, varováni, výhrůžky

 

Future
TO BE GOING TO

Použíti:
1. oznamujeme své plány
2. předvídáme, že se něco stane na základě patrných důkazu

 

Zero conditional
If+present simple, present simple

Použíti:
1. pokud dojde k naplnění určité podmínky tak se něco určitě stane
2. vyjádřeni stále pravdy, něco se děje pořad
3. SPOJKY: if, when, whenever

 

First conditional
If+present simple, will+ ifinitive

Použíti:
1. reálná situace
2. situace nastane pří splněni konkrétní podmínky
3. SPOJKY: if, on condition, provided, in case, suppose, so long as…

 

Second conditional
If+past simple, would+infinitive

Použíti:
1. nereálné, vymyšlené, hypotetické situace

 

Thirth conditional
If+past perfect, would+have+…ed

Použiti:
1. hypotetický výsledek situace v minulosti
2. co by se bývalo stalo v minulosti, kdyby bývala byla naplněna nějaká podmínka, ale co se doopravdy nedělo.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: