Přivlastňovací zájmena

 

Téma: Přivlastňovací zájmena

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Přivlastňovací zájmena slouží pro vyjádření, komu nebo čemu patří nějaký objekt.

 • This is your umbrella.
 • Did you visit our school?
 • His sister entered the room.

 

Přehled přivlastňovacích zájmen v angličtině

osoba |  osobní zájmeno | nesamostatné přivlastňovací zájmeno| samostatné přivlastňovací zájmeno

 • 1. os. j.č. | I | My | Mine
 • 2. os. j.č. | You | Your | Yours
 • 3. os. j.č. | He | His | His
 • 3. os. j.č. | She | Her | Hers
 • 3. os. j.č. | It | Its | Its
 • 1. os. m.č. | We | Our | Ours
 • 2. os. m.č. | You | Your | Yours
 • 3. os. m.č. | They | Their | Theirs

 

V 3. os. j. č . musíme vybrat přivlastňovací zájmeno podle následujících pravidel:

 • Pokud se jedná o životné podstatné jméno mužského rodu, používáme zájmeno his.
 • Pokud se jedná o životné podstatné jméno ženského rodu, používáme zájmeno her (jako samostatné) nebo hers (jako nesamostatné) .
 • Pokud se jedná o neživotné podstatné jméno, používáme zájmeno its.

 

Dejte pozor na rozdíl mezi samostatnými a nesamostatnými přivlastňovacími zájmeny. Nesamostatná přivlastňovací zájmena vždy stojí ve větě před podstatným jménem. V jiných případech používáme samostatná přivlastňovací zájmena.

 • This is my sofa. This sofa is mine.
 • This is her room. This room is hers.

 

Test na anglická přivlastňovací zájmena:

1. This is … home.

 • a) my b) mine

2. She looked at … teacher.

 • a) her b) hers

3. This newspaper is …

 • a) your b) yours

4. … daughter is a strange girl.

 • a) their b) theirs

5. I think these keys are …

 • a) her b) hers

6. Michael played with … sister.

 • a) its b) his

7. Don’t laugh at … country!

 • a) our b) ours

8. I’m interested in … opinion.

 • a) your b) yours

9. Is this his pen? No, this is …

 • a) my b) mine

10. This bridge is unique. We should know … history.

 • a) his b) its

 

Odpovědi:

 • 1a) 2a) 3b) 4a) 5b) 6b) 7a) 8a) 9b) 10b)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: