Shopping – maturitní otázka z angličtiny (2)

Proč nejde kopírovat?  💾 Stáhnout materiál  ✖ Nahlásit chybu

angličtina

 

Otázka: Shopping

Jazyk: Angličtina

Přidal(a): Maoam

 

 

1) DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS?

UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY?

I prefer a small shop in front of shopping centers it is  comfortable and not there many people.

Upřednostňuji malý obchod před nákupními centry Je to pohodlnější a není tam tolik lidí.

 

2) DO YOU LIKE SHOPPING FOR CHRISTMAS PRESENT?

RÁDI NAKUPUJETE VÁNOČNÍ DÁRKY?

I like buying Christmas present, because I want to please your loved ones some gift.

Mám ráda nakupování vánočních dárků,protože chci potěšit své blízké nějakým dárečkem.

 

3) WHAT IS THE BEST/MOST EXPENSIVE THING YOU HAVE EVER BROUGHT?

JAKÁ JE NEJDRAŽŠÍ VĚC,KTEROU JSTE SI KDY KOUPILI?

My most expensive I ever bought was a computer.

Moje nejdražší věc,kterou jsem si kdy koupila byl počítač.

 

4) HAVE YOU EVER BOUGHT ANYTHING IN A SECONDHAND SHOP?

KOUPILI JSTE SI NĚCO V SEKÁČI?

I bought in secondhand  because it is cheap and can get there a lot of nice things .

V sekáči nakupuji protože se tam dá sehnat plno pěkných věcí.

 

5) WHAT ARE THE ADVANTAGES­/DISADVANTAGES OF ONLINE SHOPPING?

JAKÉ JSOU VÝHODY NÁKUPU PŘES INTERNET?

Internet shopping is advantages that the goods you select and carefully read the information in the comfort of your home.

Nakupování přes internet je výhodnější tím že si zboží vyberete a pečlivě pročtete informace v pohodlí domova.

 

6) DO YOU THINK COMMERCIALS/ADVERTISEMENT COULD INFLUENCE PEOPLE/TEENAGERS?

MYSLÍTE SI, ŽE REKLAMA BY MOHLY OVLIVNIT  DOSPÍVAJÍCÍ  LIDI?

Commercials and advertisements affect young people the aim of advertising is to influence people and sell as many goods.

Reklamy a inzeráty ovlivňují mladé lidi. Cílem reklamy je ovlivňovat lidi  a prodat co nejvíce reklamované zboží.

 

 

7) HOW  IMPORTANT IS SHOPPING FOR YOU?

JAK DŮLEŽITÉ JE PRO VÁS NAKUPOVÁNÍ ?

One needs to buy food  every day so shopping is  important to me.

Člověk potřebuje nakupovat potraviny skoro denně tak nakupování je pro mě důležité.

 

8) WHAT ARE YOU FAVOURITE SHOPS AREND THE PLACE YOU LIVE?

JAKÉ JSOU OBLÍBENÉ OBCHODY  V MÍSTĚ KDE  ŽIJETE ?

In my arend the place is a popular shops Penny Market I got it close to the house and there always buy what I need.

Můj oblíbený obchod je penny market mám to blízko od domu a nakoupím tam vždy co potřebuji.

 

9) DO YOU PREFER SHOPPING IN SMALL SHOPS OR IN SUPERMARKET?

DÁVÁTE PŘEDNOST NAKUPOVÁNÍ V MALÝCH OBCHODECH NEBO V SUPERMARKETU ?

I prefer a small shop in front of shopping centers it is  comfortable and not there many people.

Upřednostňuji malý obchod před nákupními centry Je to pohodlnější a není tam tolik lidí.

 

10) WHAT WAS THE LAST THING YOU BOUGHT?

CO BYLA POSLEDNÍ VĚC, CO JSTE SI KOUPILI?

Last time I bought a watch.

Naposledy jsem si koupila hodinky.

 

11) HAVE YOU EVER BOUGHT ANYTHING TROUGHT THE INTERNET?

KOUPILI JSTE SI NĚCO PŘES INTERNET?

Yes I buy over the Internet quite often recently we bought TV.

Ano přes internet nakupuji docela často naposledy jsme si koupili televizi

 

12) WOULD YOU EVER BUY ANYTHING IN A SECOND HAND  SHOP?

KOUPILI JSTE SI NĚCO V SEKÁČI?

In second hand I buy most clothes to  son

Ano v sekáči nakupuji většinou synovi oblečení

 

13) DO YOU LIKE GOING SHOPPING?

LÍBÍ SE VÁM  CHODIT NAKUPOVAT ?

Today  really  not  when food prices are so high

V dnešní době už moc né  při cenách potravin

 

14) WHAT IS YOUR FAVORITE SHOPPING PALACE?

JAKÝ JE VAŠE OBLÍBENÉ NÁKUPNÍ CENTRUM?

My favorite shopping place is a Globus. There is a large selection of goods

Moje oblíbené nákupní místo je globus. K dispozici je velký výběr zboží.

 

 

15) WHERE DO YOU GET THE MONEY YOU SPEND IN THE SHOPS?

KDE BERETE PENÍZE NA NÁKUPY?

Money they spend to earn work

Peníze které utrácím si vydělám v práci.

 

16) WHAT WAS THE LAST THING YOU BOUGHT FOR SOMEONE ELSE?

CO BYLO V POSLEDNÍ DOBĚ, CO JSTE SI KOUPILI NOVÉHO?

Last time I bought a watch.

Naposledy jsem si koupila hodinky.

 

17) HAVE YOU EVER BOUGHT ANYTHING ON-LINE?

UŽ JSTE NĚKDY NĚCO KOUPIL ON-LINE ?

Yes I buy over the Internet quite often recently we bought TV.

Ano přes internet nakupuji docela často naposledy jsme si koupili televizi

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy