Minulý průběhový čas + Minulý čas prostý

Níže naleznete test, ve kterém si procvičíte minulý průběhový čas a minulý čas prostý. Materiál ke studiu [zde].

She (read) when her brother (arrive).

They (talk) about the book when she (call).

Michael (enter) when she (look) through the website.

Kate (play) when he (see) her.

I (watch) sports on TV and John (read) about the UK.

She (call) Andrew when his daughter (cry).

I (leave) home when she (work) on the project.

I (listen) to his opinion when you (come).Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy