Minulý průběhový čas + Minulý čas prostý

Proč nejde kopírovat?  💾 Stáhnout materiál  ✖ Nahlásit chybu

Níže naleznete test, ve kterém si procvičíte minulý průběhový čas a minulý čas prostý. Materiál ke studiu [zde].

She (read) when her brother (arrive).
They (talk) about the book when she (call).
Michael (enter) when she (look) through the website.
Kate (play) when he (see) her.
I (watch) sports on TV and John (read) about the UK.
She (call) Andrew when his daughter (cry).
I (leave) home when she (work) on the project.
I (listen) to his opinion when you (come).


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy