Gramatické a jiné chyby v psaném projevu

Téma: Gramatické a jiné chyby v psaném projevu

Vytvořil: AKCENT IH Prague

 

 

Již mnoho let se věnuji opravování písemných prací svých studentů, zejména těch, kteří se připravují k nějaké zkoušce. Studenti jsou různí, ale chyby se opakují. Někdy je to opravdu pro zlost.

 

Předložky.

Zde je každá rada drahá, protože systém předložek je v každém jazyce jiný. Jak tedy postupovat?  Neučte se jednotlivá slovíčka, snažte se naučit se celému výrazu v kontextu. Např. na obrázku  vidím…. I can see in the picture. …

 

Slovosled.

Anglický slovosled je pevně daný.  Platí zlaté pravidlo SVOMPT pro oznamovací větu (subject, verb, manner, place, time = podmět, sloveso, příslovečné určení způsobu, místa a času). V češtině si můžeme s pořadím slov ve větě pohrávat, v angličtině nikoliv. Má to jednu výhodu, protože v angličtině máme mnohem méně gramatických forem, zato ale musíte být opatrní, jinak se může stát, že zmatete posluchače a nebude jasné například, co se komu líbí:

Ten stůl se mi líbí.

Správně anglicky: I like the table

Komicky anglicky: The table likes me.

Při čtení studentských textů se často proměňuju v detektivní kancelář a luštím.

 

Interpunkce.

Je důležitá, ale všechno je jinak. Často není čárka před but, because, obvykle není čárka před that, zato je často čárka před and. V angličtině platí jako v češtině, že vložená informace je oddělená čárkami, tak toto pravidlo aplikujte. Pokud porušujete pevný slovosled, protože chcete nějaký výraz zdůraznit a chcete ho dát na začátek věty, pak je tento výraz také oddělený čárkou.

Najednou jsem uviděla svého bývalého přítele ….

Suddenly, I saw my ex-boyfriend ….

 

Stylistická rovina.

Mnoho z vás umí hezky plynule mluvit a používá přirozené hovorové obraty. To je fajn, ale musíte si dát pozor, když píšete, protože některé výrazy pokud jsou napsané, působí nevhodně. Ostatně v češtině to platí také, ale v angličtině více.

 

Dobrá rada nakonec. Nevyhýbejte se psaní, využijte každé příležitosti se v psaní pocvičit, uvidíte, že se zlepšíte.

 

……………………………………………………..

Tento článek pro Vás připravila Jazyková škola AKCENT IH Prague s tradicí již od roku 1990. Jedná se o jednu z největších soukromých škol v České republice a nabízí vzdělání jak pro studenty, tak pro samotné pedagogy. K dispozici jsou kurzy angličtiny, němčiny, češtiny, španělštiny a francouzštiny.

……………………………………………………..

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: