Verbs – anglická slovesa (nouns, verbs, adjectives)

anglictina

 

Otázka: Verbs – anglická slovesa (nouns, verbs, adjectives)

Jazyk: Angličtina

Přidal(a): milka

 

| A | BC | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z |

arise (inf.) Verb – vyvstat, povstat, objevit se, zvednout se

Arose – vznikl

awake (inf.)

(wakeful-adj.)

(awakening-n.)

Verb – probudit, probudit se, vzbudit se

Adjective – probuzený, bdící

Awoke – probudila

Adjective – bdící, bezesný

Noun – probuzení

be (inf.) Verb být, stát, činit, zůstat, ležet, patřit, viset, nacházet se, konat se

Being – bytí

Was, were – byly

bear (inf.+n.)

(bore-inf2+n2)

(borne-adj.)

(bearing-n3)

Noun – medvěd, baissista, mrzout

Verb – nest, snášet, rodit, unést, vydržet, podpírat, týkat se, vzít si na sebe, zahýbat

Noun2 – otvor, vývrt, průměr, nuda, otrava, kalibr

Verb2 – nudit, vrtat, otravovat, razit

Adjective – narozený, rozený, zrozený

Noun3 – vztah, chování, způsoby, držení těla

become (inf.)

(becoming-adj.)

Verbstát se, slušet, hodit se

Became – stal se

Adjective – slušivý, elegantní, slušný, patřičný, vhodný

begin (inf.)

(beginning-n.)

Verbzačít, zahájit, založit, otevřít, vzniknout, navázat, rozpoutat, načít, rozečíst, zanotovat

Began – začal

Noun – začátek, počátek

bend (inf.+n.)

(bent-adj.+n2)

Nounohyb, koleno, zatáčka, zakřivení, zákrut, uzel

Verb – sklonit, ohnout se, zahnout, zaměřit, zkřivit, podrobit se, pokřivit se, zabočovat

Adjective – ohnutý, zohýbaný, křivácký, teplý

Noun2 – náklonnost, ohyb, sklon, dispozice, vlohy, schopnosti

Bending – ohýbání, ohýbací, ohnutí

bereave (inf.)

(bereft-adj.)

Verb – připravit o, oloupit, utrpět ztrátu

Adjective – zbavený

bespeak (inf.)

(bespoke-adj.)

Verb – objednat si

Adjective – na zakázku, na míru

bet (n.+inf.)

(betting-n2)

Noun – sázka

Verb – sázet, vsadit se

Noun2 – sázení

bid (inf.+n.)

(bidding-n2)

Noun – nabídka, pokus, oferta

Verb – nabízet, přihazovat, nabídnout, přikázat, přát, pozvat, hlásit, kázat

Noun2 – rozkaz, licitace, přihození

bind (inf.+n.)

bound (adj.+n2+inf2)

(binding-n3)

Verb – lemovat, tmelit, spoutat, přivázat, ovázat, obvázat, stavit, tvrdnout, houstnout

Noun – oblouček, vít, ligature

Adjective – vázaný

Noun2 – mez, hranice, skok

Verb2 – skákat, omezovat

Noun3 – vazba, vázaní

bite (inf.+n.)

(bit-n2)

(bitten-adj+inf2)

(biting-adj2)

Nounsousto, skus, kousnutí, uštknutí, štípnutí, hlodání, záběr, pikantnost

Verb – kousat, uštknout, štípat, pálit, leptat, brat, řezat, ztroskotat

Noun2 – bit, kousek, dost, korunka, udidlo, hrot, chvilka, zub, nůž, střep, trošek, drobná mince, malá mince

Adjective – pokousaný

Verb2 – byl pokousán

Biting – kousání

Adjective2 – kousavý, pronikavý, jedovatý, ostrý, sarkastický

bleed (inf.)

(bleeding-adj.)

Verb – krvácet, odvzdušnit

Bled – krvácel

Adjective – krvácející, mizerný

blow (inf.+n.)

(blown-adj.)

Verbvyhodit, foukat, zapískat, dout, vanout, rozfofrovat, ozvat se, spálit se, stříkat

Noun – úder, rána, závan, fouknutí, šok

Blew – foukal

Adjective – přiražený

Blowing – vyfukování, foukání

break (inf.+n.)

(broken-adj.)

(breaking-n2)

Nounpřestávka, přerušení, pauza, zlomení, mezera, změna, šance, zlomenina

Verb – rozbít, porušit, lámat, přetrhnout, uniknout, propuknout, zkrotit, zlomit se, polámat, strhnout, sdělit, havarovat, nedodržet, zmírnit, rozpoutat, rozklepnout

Broke – zlomil

Adjective – zlomený, rozbitý, porušený, porouchaný, přetržený, přerušovaný, nerovný, chatrný

Breaking – lámání, vypínací

Noun2 – rozbíjení

breed (inf.+n.)

(breeding-n2)

Noun – plemeno, rasa, odrůda

Verb – chovat, množit se, pěstovat, plodit, rodit

Noun2 – chov, vychování

bring (inf.) Verbpřinést, přivést, vyvolat, přimět, vynést

Brought – přinesl

broadcast (inf.+n.)

(broadcasting-n2)

Noun – přenos, relace, pořad

Verb – hlásat, vysílat rozhlasem

Noun2 – vysílání

build (inf.+n.)

(built-adj.)

(building-n2)

Verbvytvořit, vybudovat, stavět, sestrojit, zbudovat, narůstat

Noun – stavět, postava, stavba těla

Adjective – postavený, stavěný

Noun2 – budování, budova, stavba, stavebnictví, dům, stavení

burn (inf.+n.)

(burnt-adj.)

(burning-adj2)

Verbhořet, spálit, popálit, propálit, svítit, topit, spotřebovat, být rozpálený

Noun – spálenina, popálenina, ožehnutí, spálené místo

Burned, burnt – vyhořel

Adjective – spálený, připálený, pražený

Burning – pálení, vypalování

Adjective2 – hořící, pálící, palčivý, planoucí, vroucí, ožehavý, řeřavý, naléhavý

burst (inf.+n.) Noun – výbuch, dávka, záchvat, spurt, prasklina, bouře

Verb – prasknout, explodovat, vpadnout, rozthnout se, rozevřít se

buy (inf.+n.)

(buying-n2)

Verb nakoupit, koupit, nakupovat, zbaštit, podplatit

Noun – koupě

Bought – koupil

Noun2 – nákupy

can (inf.+n.)

(be able to-inf2)

Nounplechovka, konzerva, kanystr, konev, popelnice, zavařovací sklenice

Verb – moci, umět, smět, konzervovat, dovést, zavařovat, zavařit, naložit, nakládat

Could (auxiliary verb ) – mohl bych

Been able to – byl schopen

Verb2 – moci, být schopný

cast (inf.+n.)

(casting-n2)

Noun – odlitek, obsazení, hod, vrh, licí forma, šilhání

Verb – házet, obsadit, odlévat, vrhat, hodit, vrhnout, rozhodit, přidělit, spustit, svlékat, shazovat, ztratit

Noun2 – odlitek, obsazení, odlévání odlitků

catch (inf.+n.)

(catching-adj.)

Verbchytit, ulovit, stihnout, dohonit, chytnout, přistihnout, zaujmout, trefit, rozumět, zasáhnout, zaslechnout, čapnout, uhodit, přijít včas, vypít si, praštit, vznítit se

Noun – úlovek, háček, chycení, záchytka, zátah, kánon, úryvek

Caught – chytil

Adjective – nakažlivý

choose (inf.)

(chosen-adj.)

(choice-n.+adj2)

Verb – vybrat, zvolit, vybírat, chtít, rozhodnout, volit, vybírat si, volit si, přát si

Chose – vybral

Chosen – zvolena

Adjective – vyvolený

Noun – výběr, volba, možnost

Adjective2 – vybraný, prvotřídní

Choosing – výběr

cleave (inf.)

(cleft-adj.+n.)

(clove-n2)

(cleavage-n3)

Verb  – rozštípnout, štípat, roztít

Noun – rozštěp, trhlina, štěrbina, rozsedlina, puklina, spára

Adjective – rozštěpený, rozeklaný

Noun2 – stroužek, hřebíček

Cleaved – štěpeny

Noun3 – štěpnost, rozštěp, dekoltáž

cling (inf.) Verb – lpět, viset, lepit se, držet se koho
come (inf.)

(coming-adj.+n.)

Verb přijít, jít, přijet, přicházet, dojít, chodit, sehnat, dostat se, dojet, přihodit, ujít, připlout, ujít, připlout, stát se, přiběhnout, uletět

Came – přišel

Adjective – nadcházející, přicházející, příští, dorůstající, slibný

Noun – příchod

cost (inf.+n.)

(costing-n2)

Nounnáklady, cena

Verb – stát, odhadnout náklady na co

Noun2 – výpočet nákladů, rozpočet

creep (inf.+n.)

(creepy-adj.)

(creeping-adj2)

Verb – plížit se, plazit se, vkrást se, krást se

Noun – hnusák, patolízal, šplhnoun, tichošlápek, hajzl

Adjective – plazivý, strašidelný, hrůzný, příšerný, nahánějící hrůzu

Adjective2 – plíživý, progresivní

crow (n.+inf.)

(crew-n2)

Noun – vrána, kokrhání, radostný křik

Verb – kokrhat, radostně vykřikovat, výskat, chvástat se

Noun2 – posádka, parta, obsluha, mužstvo, osazenstvo

cut (inf.+adj.+n.)

(cutting-n2+adj2)

Nounstřih, snížení, omezení, stříhání, sek, říznutí, seškrtání, seknutí, plátek, kousek, sejmutí, řezná rána, šlehnutí, výkop

Verb – snížit, řezat, zkrátit, stříhat, sekat, krájet, kácet, sestříhat, nastříhat, přetnout, brousit, rozkrájet, vynechat, seknout, štípat, sejmout, křížit, rýt, snímat, přetínat, protínat se, tesat

Adjective – řezaný, broušený, snížený

Noun2 – výstřižek, sestřih, příkop

Adjective2 – kousavý, sarkastický, jedovatý

deal (inf.+n.)

(dealing-n3)

Verb – jednat, obchodovat, uštědřit, rozdělovat

Noun – dohoda, obchod, část, rozdávání, rozdělení, transakce

Noun2 – jednání

dig (inf.+n.)

(dug-n2)

(digging-n3)

Verb – kopat, hloubit, rýt, rýpat, bagrovat, baštit, vrtat se, žrát, kapírovat, hovět

Noun – špička, vykopávka

Noun2 – vemeno

Noun3 – kopání

do (inf.+n.)

(doing-n2)

(done-adj.)

Verbdělat, udělat, provádět, činit, postupovat, konat, stačit, navštívit, předvést, napsat, natočit, vyhovovat, uklidit, namalovat, vyčistit, uvařit, učesat, studovat, vyluštit, prohlédnout si, upéct, nastudovat

Noun – večírek, mejdan

Noun2 – činnost

Did – dělal

Done – hotový, udělaný

draw (inf.+n.) Nounremíza, tah, slosování, los, tahák, osud, atrakce

Verb – kreslit, čerpat, pobírat, navrhnout, malovat, přitahovat, táhnout, budit, nabrat, poutat, vyvolat, rýsovat, remizovat, lákat, napustit, inkasovat, obnažit, vyzvednout si

dream (inf.+n.)

(dreamless-adj.)

Noun – sen

Verb – snít, mít sen

Adjective – bezesný

Dreaming – snění

drink (inf.+n.)

(drunk-adj.+n2)

Nounpití, drink, nápoj, alkohol, mok

Verb – pít

Drank – pili

Adjective – opilý

Noun2 – opilec, alkoholik, piják

drive (inf.+n.)

(drove-n2)

(driving-adj.)

Verb řídit, jet, zahnat, hnát, dovézt, nutit, zatlačit, vézt, prorazit, unášet, mířit, vyvrtat

Noun – pohon, cesta, jízda, náhon, úsilí, projížďka, kampaň, elán, pud, akce, výpad, vozovka, sklon, podnikavost

Drove – jel

Noun2 – houf, stádo, hejno

Adjective – pohonný

eat (inf.) Verbjíst, žrát

Ate – jedl

Eating – stravování

fall (inf.+n.)

(falling-adj.)

Noun pád, podzim, pokles, snížení, sklon, svah

Verb – klesat, spadnout, padat, poklesnout, upadat, zřítit se, splývat, zahynout, sesout se, nastávat

Adjective – padající

feed (inf.+n.)

(fed-adj.)

(feeding-n2)

Noun – krmivo, krmení, jídlo, přívod, přísun, kojení, pastva, píce

Verb – krmit, živit, podávat, zásobovat, nasytit, přivádět, kojit, žrát, past se

Adjective – vykrmený

Noun2 – krmení

feel (inf.+n.)

(felt-n2+adj.)

(feeling-n3+adj2)

Verb – cítit, cítit se, pociťovat, ucítit, ohmatat, sáhnout na, domnívat se

Noun – dotek, omak, atmosféra, hmat, ovzduší

Noun2 – plst

Adjective – plstěný

Noun3 – pocit, cit, dojem, hmat, názor, sympatie

Adjective2 – upřímný, citlivý, soucitný, srdečný

fight (inf.+n.)

(fighting-n2+adj.)

Noun – boj, zápas, bitka, rvačka, spor, pranice, hádka, bojovnost

Verb – bojovat, zápasit, bít se, rvát se, utkat se, potýkat se

Fought – bojoval

Noun2 – bojování

Adjective – bojechtivý, bojovný, realistický

find (inf.+n. )

(found-inf2)

(finding-n2)

Verb – najít, nalézt, zjistit, objevit, sehnat, shledat, vypátrat, nahmatat, octnout se, považovat, skončit

Noun – nález, objev

Found – nalezeno

Verb2 – založit, slévat, ustavit, postavit, odlít, zřídit se, vybudovat

Noun2 – nález, zjištění, objev, rozsudek

flee (inf.) Verb – uprchnout, utéci

Fled – uprchl

fling (inf.+n.) Verb – hodit, mrštit, praštit

Noun – hození, mrštění

Flung – hodil

fly (inf.+n.)

(flight-n2)

(flying-n3+adj.)

Verb – letět, létat, pilotovat, řídit, vyvěsit, vlát, prchat, třepetat se, dopravit

Noun – moucha, zapínání kalhot¨

Flew – letěl

Noun2 – let, útěk, hejno, roj

Noun3 – létání

Adjective – létající, letící, letmý, rychlý, rozevlátý

forbid (inf.)

(forbidden-adj.)

(forbidding-adj2)

Verb zakázat

Forbade – zakázal

Adjective – zakázaný

Adjective2 – odpudivý

forecast (inf.+n.) Noun – předpověď

Verb – předpovídat

Forecasting – předpovídání, prognózování

foresee (inf.) Verb  – předvídat
foretell (inf.) Verb – předpovědět, předpovídat
forget (inf.)

(forgotten-adj.)

Verb – zapomenout

Forgot – zapomněl

Adjective – zapomenutý

Forgetting – zapomínání

forgive (inf. )

(forgiven-adj.)

forgiveness-n.

(forgiving-adj2)

Verb – odpustit, prominout

Adjective – odpuštěný

Noun – odpuštění, shovívavost, smířlivost

Adjective2 – odpouštějící

forsake-inf.

(forsaken-adj.)

Verb – opustit, zanechat, vzdát se

Adjective – opuštěný

Forsaking – zřeknutí, prvek opuštění

freeze (inf.+n.)

(frozen-adj.))

(freezing-adj2)

Verb – zmrazit, mrznout, ztuhnout, strnout

Noun – mráz

Froze – zmrazil

Adjective – zamrzlý, zmražený

Adjective2 – mrazivý

get (inf.)

(getting-n.)

Verb – získat, dostat, dostávat, obdržet, koupit, opatřit, obstarat, zasáhnout, odebírat, uchopit, stát se, dopravit, pochopit co, poslat, zaskočit pro

Got – dostal

Noun – dostání

give (inf.+n.)

(given-adj.+pre.)

Verb – dát, poskytnout, davit, podat, věnovat, udělit, vyjádřit, vest, zadat, přiznat, dodávat, obětovat, povolit, vnuknout, zaplatit, poddat se, roztáhnout se, servírovat, dát komu co

Noun – poddajnost, pružnost

Gave – dal

Adjective – daný, uvedený, dohodnutý

Preposition – vzhledem k, s ohledem

Giving – dávání

go (inf.+adj.)

(gone-adv.+adj.)

(going-adj2+n.)

Verb – jít, jet, chodit, pokračovat, jezdit, odcházet, postupovat, ujít, začít, vest, patřit, létat, plazit, obrátit se na, prasknout, ztratit se, fungovat, spálit se, vypálit se, cestovat

Adjective – připravený, v pohotovosti

Went – šel

Adverb – pryč

Adjective – vyčerpaný

Going – děje

Adjective2 – jdoucí, běžný, existující, současný, moderní

Noun – odchod, chod, chůze, odjezd

grind (inf+n)

(ground-inf2+n2)

(grinding-adj.)

Noun – mletí, broušení, drcení, dřina, šprt, skřípání, dříč

Verb2 – brousit, mlít, umlít, skřípat, rozmělnit, roztlouci, biflovat, šprtat se, utiskovat koho

Noun2 – uzemnění, země, půda, pozemek, terén, pozadí, území

Verb2 – uzemnit, založit, položit na zem, najet na dno, uváznout na mělčině, ztroskotat

Grinding – broušení, mletí, brusné

Adjective – skřípavý

grow (inf. )

(grown-adj.)

(growing-adj2)

Verb – růst, pěstovat, vyrůst, stát se, přibývat, srůst, vyskytovat se

Grew – rostl

Adjective – dospělý, vypěstovaný, zralý

Adjective2 – rostoucí, zvyšující se

hang (inf.+n.)

(hanging-adj.+n2)

Verb – viset, pověsit, zavěsit, oběsit, splývat, padat, nalepit, nechat odležet, být oběšen

Noun – splývavost, zřasení, spád

Hung – visel

Adjective – závěsný, visací, visutý

Noun2 – oběšení, trest smrti provazem

have (inf.) Verb – mít, dostat, vlastnit, trpět, obdržet, dát si, porodit, vzít si, konat, podrobit se čemu, půjčit si, obelstít

Had – měl

Having – mající

hear (inf.)

(hearing-n.)

Verb – slyšet, vyslechnout, poslouchat

Heard – slyšel

Noun – sluch, poslech, stání

heave (inf.+n.) Verb – zvracet, zvedat, zvednout, hodit, zdvihnout, táhnout, mrštit, vzdouvat se

Noun – hození, tah, hod

hide (inf.+n.)

(hidden-adj.)

(hiding-n2)

Verb – skrýt, skrývat, schovat, ukrýt, schovat se, zakrývat, zatajit, maskovat

Noun – kůže, useň, posed

Hid – schoval

Adjective – skrytý, ulitý

Noun2 – úkryt, výprask

hit (inf.+n.) Noun – hit, zásah, úder, šlágr, náraz, rána, trefa, vražda, tuš

Verb – trefit, zasáhnout, udeřit, uhodit, praštit, bít, přijít, bouchnout, postihnout, tlouci, oddělat, dát ránu, vyzpívat se, zavraždit

hold (inf.+n.)

(held-adj.)

(holding-n2)

Verb – držet, pojmout, pořádat, udržet, podržet, konat, obsahovat, vydržet, nést, domnívat se, zaujmout, ubránit, pokračovat, považovat za, podepírat, zatavit

Noun – uchopení, držení, vliv, chvat, skladovací prostor

Adjective – držený

Noun2 – držení, podíl, konání, majetek, vlastnictví, pozemek, usedlost, majetková účast

hurt (inf.+n.+adj.) Noun – bolest, zranění, ublížení, poranění

Verb – bolet, ublížit, zranit, poškodit, pálit, pokazit, tlačit, dřít, dotknout se koho

Adjective – zraněný, ublížený, poraněný

Hurting – bolí

inlay (inf.+n.)

(inlaid-adj.)

Noun – inkrustace, intarzie, vykládaná práce

Verb – vykládat, inkrustovat

Adjective – vykládaný, intarzovaný, cizelovaný

keep (inf.+n.)

(keeping-n2)

Verb – udržovat, mít, vest, dodržovat, zachovávat, uschovat, uložit, zadržet, nechat si, skladovat, splnit, bránit, střežit, zdržet, držet si, utajit, hájit, vydržovat, řídit, slavit, psát, provozovat, schovat si, vlastnit, starat se o, zaměstnávat,

držet co, sehnout, sklonit

Noun – živobytí, pevnost, obživa, vyživování, strava

Noun2 – péče, vlastnictví

kneel (inf.)

(kneeling-adj.)

Verb – klečet, zvonit hrany

Knelt – poklekl

Kneeling – na kolenou, snížení výšky podlahy

Adjective – klečící

knit (inf.)

(knitting-n.)

Verb – plést, srůstat, spojovat

Noun – pletení

know (inf.)

(known-adj.)

(knowing-adj2)

Verb – vědět, znát, poznat, umět

Knew – věděla

Adjective – známý

Adjective2 – chápavý, znalý, chytrý, znalecký

Knowing – věděl, s vědomím

lay (inf.)

(laid-adj.)

(laying-n.)

Verb – položit, stanovit, klást, dát, nanášet, uvalit, vymyslet, zaplašit

Adjective – položený

Noun – umístění

Laying – , kterým se

lead (inf.+n.)

(leading-n2)

Verb – vest, řídit, ovlivňovat, dirigovat, vylít olovem, zahrát

Noun – olovo, vedení, tuha, vodítko, stopa, přívodní kabel, olovnice, hlavní role, čelná pozice

Led – vedl

Leading – vedoucí

Noun2 – hlavní, vedoucí, vůdčí, první, významný, čelný

lean (adj.+n.+inf.)

(leaning-n2)

Adjective – hubený, štíhlý, chuddy, libový, dietní

Noun – sklon

Verb – opírat se, naklánět se

Noun2 – sklon

leap (inf.+n.)

(leaping-adj.)

Noun – skok

Verb – přeskočit, skákat, vyšlehnout

Leaped – vyskočil

Leapt – skočil

Adjective – skákající

learn (inf.)

(learnt, learned-adj.)

(learning-n.)

Verb – učit se, poznat, studovat, doslechnout se

Adjective – učený, odborný

Noun – stadium, vzdělání, učenost, vědomost

leave (inf.+n)

(left-n2+adv+adj.)

Noun – dovolená, povolení, dovolení, rozloučení

Verb – opustit, odejít, nechat, zanechat, zapomenout, svěřit, dovolit, přestat

Left – opustil

Noun2 – levice, levička

Adverb – vlevo, doleva

Adjective – levý

Leaving – opuštění, odchod, odcházející

lend (inf.)

(loan-n.)

Verb – půjčovat, půjčit

Lent – půjčil

Lending – půjčování

Noun – půjčka, půjčování

let (inf.+n.) Verb – nechat, dovolit, pronajmout, přepustit

Noun – přerušení

Letting – pronájem

lie (inf.+n.)

(lay-inf2)

(lying-adj.+n2)

Noun – lež, poloha

Verb – lhát, ležet, odpočívat, rozkládat, nacházet se

Verb2 – položit, stanovit, klást, dát, nanášet, uvalit, vymyslet, zaplašit

Adjective – ležící, prolhaný

Noun2 (lie, laying) – lež

light (inf.+n.+adj.)

(lighting-n2)

Adjective – světlý, lehký, slabý, mírný, jemný, snadný, zábavný, prázdný, blond, kyprý

Noun – světlo, lampa, objasnění

Verb – zapálit, osvětlit, zapalovat, chytit, sestoupit

Lighted – osvětlené

Noun2 – osvětlení, podpal

Lighting – svičení

lose (inf.)

(lost-adj.)

(losing-adj2)

(loss-n.)

Verb – ztratit, přijít, prohrát, zbavit se, zmeškat, zpožďovat se, nechat si ujít

Lost – ztratil

Adjective – ztracený, zaniklý, beznadějný, promarněný

Adjective2 – ztrácející

Losing – ztráty

Noun – ztráta, prohra, prodělek

make (inf.+n.)

(made-adj.)

(making-n2)

Noun – značka, typ, vlastnost, struktura

Verb – vydělat, provést, činit, způsobit, navázat, přinutit, získat, sestavit, přispívat, podniknout, vařit, zvolit, odhadnout, šít, dopustit se, ujet, odhadovat, rovnat se, vysvětlit si

Adjective – vyrobený

Noun2 – dělání, složení

mean (inf.+adj.+n.)

(meaning-n2)

Adjective – střední, průměrný, zlý, podlý, lakomý, sprostý, ošklivý, bídný, ohromný, senzační

Verb – znamenat, mínit, zamýšlet, mít na mysli, chtít, mít význam

Noun – průměr

Meant – znamenalo

Meaning – což znamená

Noun2 – význam, smysl

meet (inf.)

(meeting-n.)

Verb – setkat se, potkat, poznat, čelit, pokrýt, vyrovnat, uhradit, sejít se, zaplatit, potkat někoho

Met – se setkal

Noun – setkání, zasedání, schůze, schůzka, porada

mistake (inf.+n.)

(mistaken-adj.)

Noun – chyba, bota

Verb – zmýlit se, udělat chybu, špatně pochopit, zmýlit si

Mistook – spletl

Adjective – mylný

mow (inf.+n.) Verb – sekat, žnout, kosit

Noun – seník, stoh, pitvořit se, grimasa

Mowed – posekaný

Mowing – sečení, žací, kosení

overcome (inf.) Verb – překonat, přemoci, zvítězit, odolat

Overcame – překonal

Overcoming – překonávání, překonání (overcome)

overdo (inf.)

(overdone-adj.)

Verb – přehánět, přepéci, přecenit sílu, převařit, předělat

Overdid – přehnal

Adjective – přehnaný, převařený, přepečený, nadměrný

Overdoing – nepřeháním

overtake (inf.)

(overtaking-n.)

Verb – předjet, předstihnout, překvapit, dohonit

Overtook – předjel

Noun – předjíždění

overthrow (inf.+n.) Noun – svržení, převrat

Verb – svrhnout, zničit, porazit, převrátit, převrhnout, učinit převrat

Overthrew – svrhl

Overthrown – svržen

pay (inf.+n.)

(paid-adj.)

(paying-adj2)

(payment-n2)

Verb – platit, zaplatit, věnovat, odvést, vynášet, vzdávat, odevzdat

Noun – plat, mzda, placení, výplata

Adjective – placený, zaplacený, námezdní

Paying – placení

Adjective2 – výhodný, výnosný

Noun2 – platba, placení, výplata, splátka, plat, honorář

prove (inf.)

(proof-n.+adj.)

Verb – ukázat, dokázat, ukázat se, ověřit, vyzkoušet, obtáhnout, dokázat někomu

Proved – ukázala

Proving – dokázaní

Noun – důkaz, korektura, obtah, zkumavka

Adjective – pevný, bezpečný, vyzkoušený

put (inf.) Verb – dát, klást, položit, postavit, předložit, vsadit, vrazit, dovést

Putting – uvedení

quit (inf.) Verb – přestat, opustit, odejít, nechat, zastavit, dát výpověď, odplatit, vyrovnat

Quitting – ukončení

read (inf.)

(reading-n.)

Verb – číst, zjistit, číst si, studovat, recitovat, přednášet, platit, uhodnout, učit se

Noun – čtení, četba, výklad, přednes, recitace, přednáška, sečtělost

rebind (inf.)

(rebound-inf2+n.)

Verb – znovu svázat

Verb2 – odskočit, odrazit se

Noun – odraz, zpětný náraz

rid (inf.) Verb – zbavit
ride (inf.+n.)

(riding-n2)

(ridden-adj.)

Noun – jízda, cesta, vyjížďka

Verb – jet, svézt, jezdit na, vézt, klouzat, vznášet se

Riding – na koni

Noun2 – jezdecká cesta

Ridden – ježděný

Adjective – stižený, posedlý

ring (inf.+n.)

(rung-n2)

(ringing-adj.)

Noun – kroužek, prsten, kruh, manéž, obruba, klika

Verb – zvonit, zavolat, navléknout, hlaholit, obklopit, kroužkovat, kroužit, zvučet, vydávat zvonivý tón

Noun2 – příčel, stupeň

Ringing – zvonění, vyzváněcích

Adjective – zvonící, zvučný

rise (inf.+n.)

(rising-adj.+n2)

(rose-n3+adj2)

Verb – povstat, zvednout, stoupnout, stoupat, kynout, vstávat, vznikat, povstávat, zdvihnout se

Noun – vzestup, vznik, vzrůst, svah, stoupání, povstání, východ, zdražení, pahorek, rozkvět, počátek

Noun2 – povstání, východ

Adjective – stoupající, vycházející, povstávající

Noun3 – růže, růžice, růžová barva, kropítko

Adjective2 – růžový

run (inf.+n.)

(running-n2+adj.)

Noun – běh, chod, útěk, jízda, průběh, postup, délka, poklus, proud

Verb – běžet, fungovat, běhat, vest, utíkat, jezdit, kandidovat, pouštět, zajet, vytékat, téci, uhánět, pádit, pronásledovat

Noun2 – běh, průběh, tok

Adjective – běžící, tekoucí, průběžný, současný, hnisavý, vlhký

saw (inf.+n.)

(sawed-adj.)

Noun – pilka, přísloví, aforismus

Verb – řezat

Adjective – rozřezaný

Sawn – řezané

Sawing – řezání, řezání pilou

say (inf.)

(said-adj.)

(saying-n.)

Verb – říci, říkat, podotknout, odpovědět, poznamenat, psát, pravit, ukazovat

Said – řekl

Adjective – uvedený, zmíněný, dotyčný

Saying – říká

Noun – rčení, úsloví, průpověď

see (inf.+n.)

(seeing-n2)

Viz

Verb – vidět, navštívit, spatřit, podívat se, uvidět, chápat, zažít, zkontrolovat, představit si, doprovodit, přijmout, být si vědom

Noun – biskupství, biskupská stolice

Noun2 vidění

seek (inf.) Verb – hledat, vyhledávat, žádat o, ucházet se o

Seeking – hledání

sell (inf.+n.)

(selling-adj.)

Verb – prodat, prodávat, zaprodat, zradit, dát, vést obchod

Noun – zklamání

Sold – prodal

Adjective – prodejní

send (inf.) Verb – odeslat, poslat, vyslat, seslat

Sent – poslal

Sending – odesílání

set (inf.+n.)

(setting-n2)

Noun – soubor, sada, souprava, množina, řada, scéna, sbírka, garniture, parta, spřežení, společnost

Verb – dát, postavit, sestavit, ustanovit, položit, předložit, nařídit, předepsat, sázet, přiložit, nalíčit, napravit, upínat, posázet, přivést, přičinit, připsat

Noun2 – seřízení, uspořádání, sázení, kladení

sew (inf.)

(sewing-n.)

Verb – šít, ušít, přišít

Sewed – brož

Sawn – řezané

Noun – šití, nitě

shake (inf.+n.)

(shaken-adj.)

(shaking-n2)

Verb – třepat, třást se, chvět se, hrozit, mávat, kolísat

Noun – otřes, potřesení, třesení, roztřesenost, mléčný koktejl (milk shake)

Adjective – třepaný

Noun2 – třesení, otřes

shave (inf.+n.)

(shaven-adj.)

(shaving-n2)

Verb – oholit, holit se, ořezat, okrájet

Noun – oholení, ošizení

Shaved – oholený

Adjective – oholený

Noun2 – holení

shear (inf.+n.)

(shore-n2)

(shearing-n3)

Noun – střih, stříhání

Verb – stříhat, ostříhat

Noun2 – pobřeží, břeh

Shorn – ostříhané

Noun3 – stříhání

shear (inf.+n.)

(shearing-n2)

Noun – střih, stříhání

Verb – stříhat, ostříhat

Noun2 – stříhání

shed (inf.+n) Noun – kůlna, hala, chlívek, hangár, stáj

Verb – prolévat, shodit, ronit, ztrácet, shazovat, svlékat se z

Shedding – ubývání, prolévání

shine (inf.+n.)

(shining-adj.)

Noun – lesk, svit, záře, třpyt

Verb – zářit, svítit, leštit, lesknout se

Shone – zářil

Shining – zářící

Adjective – lesklý, blýskavý

shoe (inf.+n.) Noun – střevíc, bota, polobotka, podkova, zarážka

Verb – obout, podkovat

Shod – obutý

shoot (inf.+n.)

(shot-n2)

(shooting-n3)

Verb – střílet, zastřelit, točit, filmovat, vyklopit, tryskat, hnát se, vysílat

Noun – výhonek, výstřel

Noun2 – shot, výstřel, záběr, rána, zásah, pokus, injekce

Noun3 – natáčení, střelba, sestřelení, honitba

show (inf.+n.) Noun – show, výstava, představení, estráda, šou, podívaná, sláva, zdání

Verb – ukázat, prokázat, ukazovat, dokázat, vystavovat, prozrazovat, ukazovat se, značit, dovést, vyčnívat

Showed – ukázal

Shown – zobrazeno

Showing – ukazující, zobrazující

shrink (inf.)

(shrinkage-n.)

Verb – scvrknout se, ustoupit, srazit se, zmenšit se, podlehnout

Shrank – snížil

Shrunk – zmenšil

Nounsrážení, zmenšení

shut (inf.) Verb – zavřít, vyloučit

 

sing (inf.)

(song-n.)

(singing-n2)

Verb – zpívat, opěvovat

Sang – zpíval

Noun – píseň, zpěv, písnička

Noun2 – zpěv

sink (inf.+n.)

(sinking-n2)

Noun – dřez, umývadlo, dno, žumpa, kanál, propadliště, stoka

Verb – potopit, klesat, klesnout, tonout, padat, zanikat, ubývat

Noun2 – potopení, vyčerpanost

Sank – potopena

sit (inf.)

(sitting-n.+adj.)

Verb – sedět, zasedat, hlídat dítě, posadit kam, nabídnout komu

Adjective – sedící

Noun – zasedání, sedění, sedění na vejcích

sleep (inf.+n.)

(sleeping-adj.)

(sleepless-adj2)

Noun – spaní, spánek

Verb – spát, uspat

Adjective – spací

Adjective2 – bezesný, bez spánku

slide (inf.+n.)

(sliding-n2)

Verb – klouzat, vyklouznout, přejít

Noun – skluzavka, klouzačka, podložní sklíčko, proklouznutí, diapozitiv, sponka

Slid – sklouzl

Sliding – posuvné

Noun2 – klouzání

sling (inf.+n.)

 

Noun – prak, smyčka, osidlo, hod

Verb – zavěsit, mrštit, házet parkem, zdvihat

Slung – hodil

Slinging – vázacího, uchopovací náklady

slit (inf.+n.) Noun – štěrbina, rozparek, skulina

Verb – rozříznout

Slitting – řezání

smell (inf.+n.)

(smelt-n2)

(smelling-adj.)

(smelly-adj2)

Noun – vůně, pach, zápach, čich, smrad, aroma

Verb – cítit, ucítit, vonět, páchnout, smrdět, zvětřit, předvídat, tušit

Smelt – tavit

Noun2 – koruška

Adjective – vonící

Adjective2 – páchnoucí, smradlavý

smite (inf.) Verb – potrestat, prudce udeřit, porazit, zničit

Smote – porazil

Smitten – ohromený

Smiting – bouchat do

sow (inf.+n.)

(sowing-n2)

Verb zasít, osévat, rozsévat, sít

Noun – prasnice, svině

Sowed – rozséval

Sown – oseté

Noun2 setí

speak (inf.)

(spoke-n.)

(spoken-adj.)

(speaking-n2+adj2)

Verb – mluvit, promluvit, říci, vyslovit, řečnit, přimlouvat se, zaznít, pravit, ozvat se

Noun – paprsek kola, příčel

Adjective – mluvený, hovorový

Noun2 – mluvení

Adjective2 – mluvící, mluvený

speed (inf.+n.)

(speeding-n2)

Noun – rychlost, tempo, úspěch, spěch, světelnost, zdar

Verb – urychlit, spěchat, chvátat, uhánět, jet rychle, běžet, svištět

Noun2 – rychlá jízda

spell (inf.+n.)

(spelling-n2)

Noun – kouzlo, pravopis, hláskování, období, zaříkávání, doba, psát pravopisně, kouzelná formule

Verb – hláskovat, znamenat, psát, čarovat, spelovat, představovat, okouzlit

Noun2 – pravopis

spend (inf.)

(spent-adj.)

Verb – strávit, utratit, věnovat, vynaložit, trávit čas, vydat peníze, vyčerpat se

Spent – strávil

Adjective – vyčerpaný, použitý, vyhořelý

Spending – utrácení

spill (inf.+n.) Verb – rozlít, vylít, rozsypat, vyklopit, motat, rozsypat se, utrousit, točit

Noun – pád, tříska, kolíček

Spilt, spilled – rozlité

spin (inf.+n.) Verb – točit, roztočit, odstředit, příst, vířit, otáčet se, říznout, hodit si

Noun – rotace, točení, předení, faleš, pirueta, víření, vývrtka

Spinning – spřádání

Spun – točil

spit (inf.+n.)

(spat-n2+inf.)

Verb – plivat, vyplivnout, prskat, mrholit, mžít, nabodnout na rožeň

Noun – sliny, kosa, rožeň, plivanec, výběžek, slina, bodec

Spat – odplivl

Noun2 – potěr ústřic

Verb – vyměšovat jikry

Spitting – plivání, plivající

split (inf.+n.) Verb – rozdělit, rozštěpit, štípat, roztrhnout, roztříštit, puknout, rozpolit

Noun – rozkol, trhlina, rozštěpení, puklina, rozštěp, prasklina, provaz, díra, schizma

Splitting – štípací, štípání

spoil (inf.+n.)

(spoilt-adj.)

(spoilage-n2)

Verb – zkazit, zničit, rozmazlit, narušit, obrat, vyloupit

Noun – kořist, lup, plenění

Adjective – zkažený, rozmazlený, neplatný, zhýčkaný

Noun2 – makulatura

spread (inf.+n.) Noun – rozšíření, rozpětí, pomazánka, hostina, přehoz, rozsah, propagace, rozloha, spektrum, pokrývka, škála

Verb – rozšířit, rozložit, roztáhnout, rozetřít, rozvinout, namazat, rozestřít, hlásat, roznést, pokrýt, rozevřít, rozepnout, rozpřáhnout, prostírat se, povléci, potáhnout

Spreading – šíření

spring (inf.+n.) Noun – jaro, pružina, pramen, pero, studánka, zřídlo, skok, zpruha, vesna, svižnost

Verb – pramenit, skákat, objevit, tryskat, odpálit, prýštit, pučet, sklapnout, nastávat, vyhnat

Springing – pružení, prýštící, vyvěrající

stand (inf.+n.)

(standing-adj+n2)

Noun – stánek, stojan, postoj, stání, stanoviště, stanovisko, klid, zastavení, pult, místo, tribuna, regál, polička, podium

Verb – stát, vydržet, snést, zastávat, trvat, strpět, dodržet, ubránit, zastavit se, být umístěn, nefungovat, nacházet se, být v platnosti

Stood – stál

Adjective – stojící, stálý, nastojato, stojatý, běžný

Noun – pořadí, trvání, reputace, společenské postavení, hodnost, místo

steal (inf.+n.)

(stole-n2)

(stolen-adj.)

(stealing-n3)

Verb – ukrást, krást, odcizit, přepadnout, plížit se

Noun – výhodná koupě

Stole – ukradl

Noun2 – štóla

Adjective – ukradený

Noun3 – kradení

stick (inf.+n.) Noun – hůl, tyč, klacek, násada, dřevo, prut, větvička, taktovka

Verb – držet, nalepit, přilepit, vrazit, zapíchnout, zastrčit, vězet, probodnout, připnout, podepřít tyčkou, porazit, prolévat

Stuck – uvízl

Sticking – lepení, přilepení

sting (inf.+n.) Noun – bodnutí, žihadlo, štípanec, osten, štípnutí, píchnutí, pálení, žahavka, výčitka

Verb – bodnout, štípnout, píchat, podráždit, popálit, uštknout, dát žihadlo, šlehat, dotknout

Stinging – bodání

stink (inf.+n.)

(stinking-adj.)

Noun – smrad, puch

Verb – smrdět, páchnout

Adjective – páchnoucí, smradlavý, hnusný, odporný

Stank – páchl

strew (inf.) Verb – sypat, rozházet, rozptýlit, stlát, trousit
stride (inf.+n.) Verb – kráčet, přecházet po, rázovat

Noun – velký krok

Striding – kráčející

strike (inf.+n.)

(striking-adj.)

Noun – stávka, útok, rána, vojenský úder, náhlý úder, nález, zabrání

Verb – udeřit, zasáhnout, stávkovat, zaútočit, narazit, uhodit, trefit, praštit, dopadnout, kout, razit, vrazit, překvapit, odbit, mrštit

Struck – udeřil

Adjective – stávkující, nápadný, pozoruhodný, markantní, překvapující

string (inf.+n.) Verb – navléci, naladit, opatřit strunami, vyplést, seřadit

Noun – provázek, řetěz, struna, řada, motouz, šňůra, vlákno, tkanice, pletenec, žilka

Strung – navlékl

Stringing – návlekový, vyplétací

strive (inf.) Verb – usilovat, snažit se, namáhat se

Striving – usilování

swear (inf.) Verb – přísahat, klít, nadávat, zaklínat se, zapřísáhnout se

Swore – zaklel

Swearing – nadávání, klení, kletí

sweep (inf.+n.) Verb – zametat, zasáhnout, odstranit, čistit, pročesávat, vlnit se, vlát, zrušit

Noun – zametání, smetí, kominík, rozmach, mávnutí, veslo, dosah, seknutí, škála, nálet

Swept – zametl

Sweeping – zametací

swell (adj.+inf.+n.)

(swollen-adj2)

(swelling-n2)

Adjective – prima, skvělý, elegantní, senzační

Verb – nadýmat, mohutnět, otéci, přibývat, dmout se, zvýšit

Noun – nadýmaní, vlnění

Swelled – zvětšila

Adjective2 – oteklý, naběhlý, opuchlý, rozvodněný

Noun2 – otok, opuchlina, vyvýšenina

swim (inf.+n.)

(swimming-adj.+n2)

Verb – plavat, plout, plavit, točit se, jíst s proudem

Noun – plavání, zaplavání

Swam – plaval

Noun2 – plavání

Adjective – plavecký, plující

swing (inf.+n.)

(swinging-adj.)

Noun – houpačka, houpání, kývání, rozkmit, švihání, rozmach, rytmus, podnět, vzlet

Verb – houpat se, otáčet, točit, rozkývat, kývat se, komíhat se

Swung – houpal

Swinging – kyvné, houpající

Adjective – houpavý, svižný, swingový, módní

take (inf.+n.)

(taken-adj.)

(taking-adj2+n2)

Verb – vzít, převzít, brat, užívat, zaujmout, udělat, získat, zabrat, odebrat, vzít si, vyžadovat, dělat, složit, ubírat, skládat, dobýt, chápat, chopit se, uchopit, snést, donést, zanést, zavézt, vydržet, dát si, chodit na, ukrást, jíst, vypít, studovat, natočit, strpět, sloužit

Noun – záběr, úlovek, tržba, výnos

Taken – přijata

Adjective – zaujatý

Noun2 – převzetí, dobytí, zabrání, tržba

Adjective – uchvacující

teach (inf.)

(teaching-n.+adj.)

Verb – učit, vyučovat

Taught – učil

Noun – učení, výuka, vyučování, poučení, vzdělání, učitelské povolání

Adjective – učitelský

tear (inf.+n.) Verb – roztrhnout, roztrhat, vytrhnout, vyrvat, rozervat, natrhnout, tahat, drásat, škubat, rozpoltit, rozdírat, roztrhat se

Noun – slza, roztržení, díra, trhlina

Tore – roztrhl

Torn – roztrhaný

Tearing – trhání

tell (inf.)

(telling-n+adj.)

Verb – sdělit, vyprávět, říci, povědět, říkat, zjistit, rozeznat, rozpoznat, povídat, vypravovat, předpovídat

Told – řekl

Noun – vyprávění

Adjective – výmluvný, citelný, působivý, účinný

think (inf.)

(thought-n.)

(thinking-adj.+n2)

Verb – přemýšlet, uvažovat, domnívat se, myslit, zamýšlet, představit si, očekávat, hodlat

Noun – myšlení, myšlenka, pomyšlení, přemýšlení, mínění, nápad, úvaha, úmysl

Adjective – myslící, přemýšlivý, inteligentní

Noun2 – uvažování, přemýšlení

thrive (inf.) Verb – vzkvétat, prosperovat, prospívat, bujet, dařit se

Thriving – prospívající

throw (n.+inf.) Noun – hod, vhazování, vrh, hrnčířský kruh

Verb – házet, vrhat, vyhodit, shodit, mrštit, složit, prohrát, vest, otevřít, spřádat

Threw – hodil

Thrown – hozený, hozen

Throwing – házení, vrhací

thrust (inf.+n.) Noun – tah, strčení, úder, výpad, nápor, bodnutí, hlavní myšlenka

Verb – tlačit, vrazit, vstrčit, tlačit se, vrhnout

tread (inf.+n.) Verb – šlapat, našlapat, kráčet, jít, šlápnout

Noun – šlápnutí, krok, podrážka, chůze, schod

Trod – pošlapal

understand (inf.)

(understood-adj.)

(understanding-n.+adj2)

Verb – pochopit, porozumět, rozumět, chápat, usuzovat, mít pochopení

Adjective – pochopený

Noun – porozumění, pochopení, chápání, znalosti, rozum, dorozumění, rozum, inteligence, shoda

Adjective2 – rozumný, znalý, mající pochopení

upset (inf.+n.+adj.) Adjective – rozčilený, smutný, znepokojený, rozmrzelý, zneklidněný, vztyčený, uražený

Noun – narušení, zmatek, výstup, převržení, neočekávaná prohra, různice, rozmrzelost, zvrat, čára přes rozpočet

Verb – rozrušit, rozzlobit, zvrátit, překotit, zneklidnit, urazit, překazit, porušit, převrhnout, znepokojit, převrátit, zarmoutit, zmařit, převrhnout se, překotit se, dotknout se, skácet

Upsetting – zneklidňující, pěchování, rozrušující

wake (inf.+n.) Verb – probudit, vzbudit, probudit, procitnout

Noun – brázda, noční stráž u mrtvého, smuteční hostina

Woke – probudil

wear (inf.+n.)

(wearing-adj.)

Verb – nosit, mít, mít na sobě, opotřebovat, vyčerpat

Noun – oblečení, nošení, oděv, šaty, móda

Adjective – únavný, namáhavý, trapný

weave (inf.+n.)

(woven-adj.)

(weaving-n2)

Verb – tkát, plést, spřádat, vetkat, kout

Noun – vazba, tkanina

Weaved – utkal

Adjective – tkaný

Noun2 – tkaní, pletení

wed (inf.)

(wedding-n.)

Verb – oddat, uzavřít sňatek, vzít si za ženu, vzít si za muže, sezdát

Noun – svatba, sňatek, oddavky

weep (inf.)

(weeping-n.+adj.)

Verb – plakat, brečet, ronit, lkát, slzet

Wept – plakal

Noun – pláč

Adjective – plačící, slzící, mokvající

win (inf.+n)

(winning-adj.+n2)

Noun – výhra, vítězství

Verb – vyhrát, získat, zvítězit, vybojovat, nabýt

Won – počet výher

Adjective – vítězný, vyhrávající, poutavý, podmanivý, milý, rozhodujující, příjemný

Noun2 – výhra, zisk

wind (inf.+n.)

(wound-n2+inf2)

Noun – vítr, dech, proud vzduchu, otočka, zákrut, ohyb, žvanění, tlachy, vůně

Verb – vinout se, natáhnout, točit, uštvat, zvětřit, nabrat dechu, uhnat, zavětřit, ucítit

Noun2 – rána, zranění

Verb2 – poranit, zranit, ranit

withhold (inf.) Verb – zadržet, odepřít, nevyplatit

Withheld – odepřel

Withholding – srážková

withstand (inf.) Verb – odolat, vydržet, odporovat

Withstood – vydržel

wring (inf.) Verb – ždímat, lomit, kroutit

Wrung – vyždímaným

write (inf.)

(written-adj.)

(writing-n.)

 

Verb – napsat, psát, sepsat, skládat

Wrote – napsal

Adjective – písemný, psaný

Noun – psaní, písmo, dílo, literatura, spis

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: