Neurčitý člen: a nebo an

 

Téma: Neurčitý člen: -a- nebo -an-

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Neurčitý člen: -a- nebo -an-

Angličtina má dvě varianty neurčitého členu. Podívejte se na následující příklady:

 • There is a cat in the room.
 • This is an exception.

 

Na první pohled je to jednoduché. Člen -a- používáme, pokud následující slovo začíná souhláskou.

 • It is a quarter past two.
 • What a pity you haven’t come.

 

Neurčitý člen -an- zvolíme, pokud následující slovo začíná samohláskou.

 • It was just an experiment.
 • It’s an unpopular book.

 

Je důležité si dát pozor na dvě věci:

 • Uvedená pravidla fungují podle zvuku (výslovnosti), kterým začíná následující slovo. Není tedy důležité, jak se toto slovo píše.
  • Před slovem union tedy použijeme člen -a- (a union) a před slovem hour (h se nevyslovuje) člen -an- (an hour).
 • V angličtině máme případy, kdy mezi členem a podstatným jménem stojí další slovo. Dejte pozor, že člen vždy vybíráme podle následujícího slova – nemusí to být podstatné jméno, kterému člen patří.
  • You have a friend
  • You have an interesting friend.

 

Zvolte vhodné členy v následujícím testu:

1. She is … excellent secretary.

 • a) a b) an

2. Kate has … beautiful smile.

 • a) a b) an

3. What … marvellous thing!

 • a) a b) an

4. There is … man in your car.

 • a) a b) an

5. This is … useful website.

 • a) a b) an

6. Do you have … umbrella?

 • a) a b) an

7. John is … average boy.

 • a) a b) an

8. She will return in … hour.

 • a) a b) an

9. We saw … train.

 • a) a b) an

10. Give me … example.

 • a) a b) an

 

Odpovědi: 

 • 1b) 2a) 3a) 4a) 5a) 6b) 7b) 8b) 9a) 10b)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy