Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

 

Téma: Countable and uncountable nouns

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména – Countable and uncountable nouns

Počitatelnost podstatných jmen je jednou z hlavních gramatických kategorií v angličtině. Dáváme na ni pozor při výběru správného členu, tvorbě množného čísla a v dalších situacích.

 • There is a cat in the room.
 • Give me some money, please.

 

Název „počitatelná podstatná jména“ (countable nouns) nám napovídá, že se jedná o podstatná jména, která lze spočítat.

 • One house, two houses, three houses.
 • One film, two films, three films.

 

Počitatelná podstatná jména mají tvar množného čísla a můžeme před ně dát neurčitý člen.

 • a cat – cats
 • a school – schools

 

Nepočitatelná podstatná jména (uncountable nouns) spočítat nejde. Většinou se jedná o abstraktní nebo látková podstatná jména.

 • Absence, greatness, entertainment, meat, love, success.

 

Neurčitý člen a/an se nepoužívá před nepočitatelnými podstatnými jmény! Nemají ani tvar množného čísla.

 • We need a car.
 • We need help.

 

Je nutné si dát pozor na následující podstatná jména, v angličtině jsou totiž nepočitatelná:

 • news
 • advice
 • money
 • information

 

Počitatelnost některých podstatných jmen se také mění podle kontextu.

 • Např. podstatné jméno beer může být nepočitatelným podstatným jménem (Does he like beer?) ,ale i  počitatelným podstatným jménem (He had two beers yesterday).

 

Zkuste v následujícím testu poznat, zda se jedná o počitatelná nebo nepočitatelná podstatná jména:

1. It was … (great trip).

 • a) great trip b) a great trip

2. I think it’s … (secret).

 • a) secret b) a secret

3. They watched a lot of (football) yesterday.

 • a) football b) footballs

4. There is … (sofa) in the house.

 • a) sofa b) a sofa

5. The money … not everything.

 • a) is b) are

6. We talked about … (love).

 • a) love b) a love

7. The news they told him … excellent.

 • a) was b) were

8. We noticed a lot of … (change) in the city.

 • a) change b) changes

 

Odpovědi:

 • 1b) 2b) 3a) 4b) 5a) 6a) 7a) 8b)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy