Rozkazovací způsob

Proč nejde kopírovat?  💾 Stáhnout materiál  ✖ Nahlásit chybu

 

Téma: Rozkazovací způsob

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Rozkazovací způsob slovesa slouží pro vyjádření rozkazu, požadavku nebo zákazu.

 • Look at this wonderful house!
 • Don’t forget to contact his secretary!

V uvedených rozkazovacích větách nenajdeme podmět, ale z kontextu lze pochopit, že se jedná o druhou osobu (zde angličtina nerozlišuje mezi jednotným a množným číslem – jednoduchá věta “Don’t go away” může znamenat zákaz pro jednu nebo více osob).

 

Jak se tvoří anglická rozkazovací věta? V případě kladně věty použijeme pouze základní tvar slovesa (infinitiv) bez to:

 • Ask Charles about his famous sister.
 • Just answer my question, please.

 

Pokud chceme vytvořit zápornou rozkazovací větu, postupujeme podle následujícího vzoru:

> Pomocné sloveso do s záporem not (většinou v zkráceném tvaru don’t) + infinitiv plnovýznamového slovesa bez to

 • Don’t visit strange websites.
 • Don’t listen to your brother’s advice.

 

Rozkazovací věty lze v angličtině vytvořit i pro první osobu množného čísla. V tomto případě použijeme anglickou vazbu let’s (let’s je zkráceným tvarem pro let us) + infinitiv plnovýznamového slovesa. Dejte pozor, že po slovesu let vždy následuje infinitiv bez to!

 • Let’s go out at night.
 • Let’s discuss the news.

 

Pro tvorbu záporné věty přidáme not k vazbě let’s:

 • Let’s not go for a walk.
 • Let’s not watch this boring film.

 

Test na rozkazovací způsob:

1. … (not/to stand) near his car.

2. … (not/to eat) this meal.

3. … (to think) about your mistakes.

4. … (to write) a letter to your parents.

5. Let… (we/to enjoy) our trip.

6. … (not/to give) him the money.

7. Let … (we/to wait) for Michael at the train station.

8. … (to call) me at 6 o’clock, please.

9. Let (we/to read) it later.

10. Let … (we/ not/ to work) tomorrow.

 

Odpovědi:

 • 1. Don’t stand 2. Don’t eat 3. Think. 4. Write 5. Let’s enjoy 6. Don’t give 7. Let’s wait 8. Call 9. Let’s read 10. Let’s not work


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy