Rozkazovací způsob

 

Téma: Rozkazovací způsob

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Rozkazovací způsob slovesa slouží pro vyjádření rozkazu, požadavku nebo zákazu.

 • Look at this wonderful house!
 • Don’t forget to contact his secretary!

V uvedených rozkazovacích větách nenajdeme podmět, ale z kontextu lze pochopit, že se jedná o druhou osobu (zde angličtina nerozlišuje mezi jednotným a množným číslem – jednoduchá věta “Don’t go away” může znamenat zákaz pro jednu nebo více osob).

 

Jak se tvoří anglická rozkazovací věta? V případě kladně věty použijeme pouze základní tvar slovesa (infinitiv) bez to:

 • Ask Charles about his famous sister.
 • Just answer my question, please.

 

Pokud chceme vytvořit zápornou rozkazovací větu, postupujeme podle následujícího vzoru:

> Pomocné sloveso do s záporem not (většinou v zkráceném tvaru don’t) + infinitiv plnovýznamového slovesa bez to

 • Don’t visit strange websites.
 • Don’t listen to your brother’s advice.

 

Rozkazovací věty lze v angličtině vytvořit i pro první osobu množného čísla. V tomto případě použijeme anglickou vazbu let’s (let’s je zkráceným tvarem pro let us) + infinitiv plnovýznamového slovesa. Dejte pozor, že po slovesu let vždy následuje infinitiv bez to!

 • Let’s go out at night.
 • Let’s discuss the news.

 

Pro tvorbu záporné věty přidáme not k vazbě let’s:

 • Let’s not go for a walk.
 • Let’s not watch this boring film.

 

Test na rozkazovací způsob:

1. … (not/to stand) near his car.

2. … (not/to eat) this meal.

3. … (to think) about your mistakes.

4. … (to write) a letter to your parents.

5. Let… (we/to enjoy) our trip.

6. … (not/to give) him the money.

7. Let … (we/to wait) for Michael at the train station.

8. … (to call) me at 6 o’clock, please.

9. Let (we/to read) it later.

10. Let … (we/ not/ to work) tomorrow.

 

Odpovědi:

 • 1. Don’t stand 2. Don’t eat 3. Think. 4. Write 5. Let’s enjoy 6. Don’t give 7. Let’s wait 8. Call 9. Let’s read 10. Let’s not work
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: