Zájmena this, these, that, those

 

Téma: Zájmena this, these, that, those

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Zájmena this, these, that, those

Ukazovací zájmena this, these, that a those se používají pro popis umístění určitého objektu vzhledem k mluvčímu.

 • This is her brother.
 • I think about these people.
 • I can’t open that window.
 • Those cars are great.

 

Pravidla použití těchto zájmen nejsou složitá. Pokud se jedná o objekty blízko mluvčího, použijeme ukazovací zájmeno this (pro podstatná jména v jednotném čísle) nebo these (pro podstatná jména v množném čísle). Příklady uvádíme v následujících větách:

 • I know this girl (jednotné číslo).
 • I visited this school (j. č.) two days ago.
 • These sights (množné číslo) are wonderful.
 • Give me these keys (m. č.), please!

 

Pokud nějaké věci nebo osoby jsou daleko od mluvčího, použijeme ukazovací zájmeno that (pro podstatná jména v jednotném čísle) nebo these (pro podstatná jména v množném čísle). Příklady vět:

 • That newspaper (jednotné číslo) is his.
 • Look at that train (j. č.)
 • Those bridges (množné číslo) are picturesque.
 •  Those children (m. č.) are funny.

 

Ještě je dobré upozornit, že na rozdíl od nesamostatných přivlastňovacích zájmen (my, your apod.), ukazovací zájmena mohou stát ve větě samostatně (nejen před podstatným jménem):

 • Where did you find this?

 

Použijte správná zájmena v následujícím testu:

1. … rooms are beautiful.

 • a) This b) These c) That

2. Don’t give me this knife. Give me … .

 • a) this b) these c) that

3. I’m not interested in … experiment.

 • a) this b)these c) those

4. Ann doesn’t want to play with … girls.

 • a) this b) that c) those

5. She works in … bank.

 • a) this b) these c)those

6. … flag is too small.

 • a) This b) That c) These

7. When did you see … objects?

 • a) this b) that c) these

8. … women arrived at 6 p.m .

 • a) This b) That c) Those

9. … kind of sport is boring.

 • a) This b) These c) Those

10. Do you want to buy that thing? No, I want to buy …

 • a) this b) that c) these

 

Odpovědi:

 • 1b) 2c) 3a) 4c) 5a) 6b) 7c) 8c) 9a) 10a)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: