Měření čistoty stlačeného vzduchu podle ISO 8573 pro stlačený vzduch přicházející do přímého styku s potravinami

Vzduch – to, co považujeme za samozřejmé, má v potravinářském průmyslu neocenitelnou hodnotu. Čistota stlačeného vzduchu může ovlivnit kvalitu potravin a jejich bezpečnost pro konzumenty. Norma ISO 8573 se stala zlatým standardem pro měření čistoty stlačeného vzduchu, zejména pro vzduch v přímém kontaktu s potravinami.

 

Norma ISO 8573: Co to je a proč je důležitá

Norma ISO 8573 vznikla s cílem definovat kritéria pro kvalitu stlačeného vzduchu v různých průmyslových odvětvích. Počínaje svým prvním vydáním v roce 1991 se tato norma vyvíjela a adaptovala se na nové technologie a výzkum.

Specifikace a třídy čistoty vzduchu dle ISO 8573 se soustředí na tři hlavní kontaminanty: částice, vodu a oleje. Každý z nich má v potravinářském průmyslu specifický význam.

Měření podle ISO 8573 v potravinářském průmyslu je nezbytné, protože kontaminace může představovat vážné riziko pro bezpečnost potravin. Nečistoty mohou ovlivnit chuť, vůni a trvanlivost produktů, což může vést k ekonomickým ztrátám a poškození pověsti značky.

Čistotu stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573-1 testuje několik specializovaných laboratoří v České republice. Na jejich webových stránkách lze často najít mnoho užitečných materiálů:
– kontrolní seznamy pro vlastní ověření shody použitých zkušebních metod s příslušnými normami řady ISO 8573: https://kvalifikace-validace.cz/iso-8573/
– vzorové protokoly o zkouškách podle normy ISO 8573-1: https://kvalifikace-validace.cz/wp-content/uploads/2023/08/ISO-8573-1-Stlaceny-vzduch-Kontrolni-seznam-kontaminantu-a-trid-cistoty.pdf

 

Klíčové parametry čistoty vzduchu podle ISO 8573

  • Částice: Vzduch obsahuje mikroskopické částice, které mohou pocházet z různých zdrojů, např. z prachu, pylu nebo kovových částic. V potravinářství mohou tyto částice kontaminovat výrobky a způsobit jejich znehodnocení.
  • Voda: Stlačený vzduch může obsahovat vodu v různých formách – jako vodní páru nebo kapalnou vodu. V potravinářství může přítomnost vody v stlačeném vzduchu způsobit růst mikroorganismů, což může vést k zkažení potravin.
  • Olej: Zbytky oleje mohou pocházet z kompresorů nebo jiných mechanických zařízení. V potravinářství mohou zbytky oleje způsobit změnu chuti nebo znehodnocení produktu.
  • Mikrobiální kontaminace: Je třeba pečlivě sledovat mikrobiální kontaminaci, protože mikroorganismy mohou rychle růst v přítomnosti vzduchu a vody, což vede k zkažení potravin.

 

Metody měření a ověření čistoty

Existuje několik metod a nástrojů pro měření čistoty stlačeného vzduchu. Spektrometrie, mikroskopie a chromatografie patří mezi nejpoužívanější techniky.

Moderní analyzátory stlačeného vzduchu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rychlé a přesné výsledky. Přesto je důležité pravidelně provádět kalibraci zařízení a dbát na správnou techniku měření.

 

Aplikace v potravinářském průmyslu

Stlačený vzduch hraje klíčovou roli v mnoha fázích výroby potravin. Například se používá při balení, kde je potřeba odstranit nečistoty z obalů, nebo při čištění, kde stlačený vzduch pomáhá odstranit zbytky potravin z výrobních linek.

 

Kvalita Stlačeného Vzduchu v Potravinářství a Koroze v Systému

Ve světě potravinářství a nápojového průmyslu je kvalita klíčem. Zvláště pokud jde o stlačený vzduch, který přichází do přímého kontaktu s produkty. Často se od stlačeného vzduchu v těchto odvětvích očekává, aby splňoval třídu čistoty 1:4:1 podle normy ISO 8573. Tato třída čistoty znamená, že vzduch obsahuje velmi nízké množství částic (1), má střední obsah vodní páry (4) a velmi nízký obsah oleje (1). Nicméně v praxi se často setkáváme s třídami čistoty 3:4:1 nebo 4:4:1. Ačkoliv tyto třídy stále splňují vysoké normy, je důležité rozumět, co může tuto změnu způsobit.

Jedním z hlavních viníků kontaminace stlačeného vzduchu jsou částice pocházející přímo z vnitřního systému, a to konkrétně z koroze. Koroze ve stlačeném vzduchu může pocházet z několika zdrojů. Za prvé, v systému mohou být přítomny vlhkost a kyslík, které mohou v průběhu času reagovat s kovovými částmi a způsobit oxidaci. Dále nedostatečná údržba, jako je například nevyčištění či nevýměna filtrů, může vést k hromadění nečistot a vlhkosti, což urychluje korozi. Také některé systémy, které nejsou pravidelně vyčištěny nebo provzdušněny, mohou mít stagnující oblasti, kde se může hromadit vlhkost, což opět vytváří ideální podmínky pro korozi. Nakonec, výběr materiálů pro komponenty systému je zásadní. Pokud nejsou materiály odolné vůči korozi nebo nejsou správně ošetřeny, mohou se rychle rozkládat a kontaminovat stlačený vzduch.

Proto je nezbytné provádět pravidelnou údržbu a inspekci systémů stlačeného vzduchu, zejména v potravinářském a nápojovém průmyslu, kde je kvalita vzduchu klíčovým prvkem pro bezpečnost a kvalitu produktů.

 

Závěr

Měření čistoty stlačeného vzduchu podle ISO 8573 je nezbytné pro zajištění kvality a bezpečnosti potravin. S narůstajícím důrazem na bezpečnost potravin je nezbytné dbát na pravidelné monitorování a udržování standardů čistoty vzduchu.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: