Měření čistoty stlačeného vzduchu podle ISO 8573 pro stlačený vzduch přicházející do přímého styku s potravinami

Vzduch – to, co považujeme za samozřejmé, má v potravinářském průmyslu neocenitelnou hodnotu. Čistota stlačeného vzduchu může ovlivnit kvalitu potravin a jejich bezpečnost pro konzumenty. Norma ISO 8573 se stala zlatým standardem pro měření čistoty stlačeného vzduchu, zejména pro vzduch v přímém kontaktu s potravinami.

Read more

Jak na přijímačky na medicínu?

Chcete se stát lékařem? Lékařské fakulty patří v České republice mezi ty nejžádanější, proto by se příprava na přijímačky na medicínu neměla podcenit. Třeba na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy se v minulém roce (2021) hlásilo 2879 lidí. Přijato bylo 26 %, tedy 760 z nich. Výběr té správné školy záleží čistě na vás, proč ale nezkusit více variant. Přijímací zkoušky totiž na všech z nich probíhají poměrně obdobně.

V tomto článku vám pomůžeme s rozhodováním, kam si podat přihlášku. Taky vám dáme několik rad, jak se ke svému vysněnému studiu přiblížit. Dobrá strategie, plán a získané teoretické znalosti se určitě vyplatí. Ovšem kromě toho nezapomeňte procvičovat konkrétní modelové otázky. Jak se říká, kdo je připraven, není překvapen!

 

Vyberte si správný obor, aby vás bavil

Na webových stránkách jednotlivých univerzit najdete výpis studijních programů, které lékařské fakulty nabízí. Třeba všeobecné lékařství najdete hned na osmi státních univerzitách v Česku. Neříkáme, že jde o jednoduché rozhodování. Ale opravdu zvažte všechna pro a proti. Zkuste si sebe představit za 10, 20, či 30 let. Jakou práci si v budoucnu představujete, aby vás naplňovala a zároveň zabezpečila?

Mezi nabízené obory patří všeobecné lékařství, zubní lékařství, fyzioterapie, dentální hygiena, optika a optometrie, laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, dětská chirurgie nebo neurologie, všeobecné ošetřovatelství nebo třeba zdravotnické záchranářství. Jmenovat by se dalo opravdu dlouho. Jen třeba Univerzita Karlova nabízí 43 základních oborů pro lékaře. Co se týče přihlášek, tak si můžete podat tolik, kolik chcete. Myslete ovšem na to, že za každou zaplatíte administrativní poplatek.

Pochopitelně vám možná nestačí informace o oboru, které naleznete na internetu. Školy pravidelně pořádají Den otevřených dveří. Během této události se potkáte s vašimi budoucími učiteli a budete mít možnost pohovořit se staršími kolegy, případně se dozvědět něco víc o tom, jak se na přijímačky na medicínu nejlépe připravit. Nezapomeňte pořádně poznat prostředí fakulty a její atmosféru. Přece jen zde strávíte několik let, proto byste se v daném prostředí měli cítit dobře.

V neposlední řadě se také studenti posledního ročníku střední školy vydávají na Guadeamus, což je největší vzdělávací veletrh v České republice. Koná se pravidelně na podzim a uvidíte zde stovky reprezentantů ze škol u nás, ale i ze Slovenska. Získáte přehled o možnostech, které jsou vám otevřeny a získáte inspiraci k přípravě.

 

Čím dříve s přípravou na přijímačky na medicínu začnete, tím lépe

Studentka zubního lékařství

Přihlášky už máte podané? Skvělé! Je na čase začít s přípravami. Abyste u přijímacích zkoušek uspěli, musíte prokázat lepší znalosti než konkurence. Jinými slovy porazit co nejvíce uchazečů tak, ať se vejdete do počtu přijímaných. Úspěšnost se pohybuje zhruba mezi 8 % – 35 %. Záleží na univerzitě, oboru a počtu uchazečů v daném roce. Již tato čísla napovídají, že zájem má opravdu hodně mladých lidí.

První a velmi důležitý krok je, že s přípravou začnete co možná nejdříve. Představte si, že si sednete v místnosti mezi ostatní uchazeče, kde to všechno probíhá a strukturu testu vidíte poprvé. Jde samozřejmě o velmi extrémní situaci, ale i takové případy se určitě najdou. Doporučujeme začít s pravidelným procvičováním minimálně půl roku dopředu.

Trénink totiž dělá hráče. To platí i při přípravě na přijímačky na medicínu. Avšak pamatujte na pravidelnost. Ideálně si stanovte jeden až dva dny v týdnu, přesnou hodinu a v tuto dobu se přípravě opravdu intenzivně věnujte. Vypněte si telefon, zkrátka soustředěně a efektivně studujte. Tvrdá práce přináší ovoce. V tomto případě vám zajistí, že si v den D sednete do lavice, otevřete test a minimálně několik pochybností se vůbec nedostaví. Už totiž víte na jaká témata otázky jsou, kolik času na vypracování každé strany potřebujete nebo kde disponujete silnými a slabými stránkami. Vyvarovat se nervozitě a zajistit si duševní klid je v tuto chvíli zásadní. Tedy hned po potřebných znalostech.

 

Struktura a obsah testu 

Přijímačky na medicínu jsou zaměřené především na tři předměty – chemie, fyzika a biologie. V rámci plánu, o kterém se psalo výše, si rozvrhněte jednotlivé předměty do časových úseků tak, abyste na přípravu každého měli stejnou dobu. Ovšem v případě, že v jednom excelujete více než v druhém, určitě začněte tím těžším pro vás. Snadněji vstřebatelné věci si nechávejte až nakonec. Taky je dobré si udělat seznam jednotlivých témat, na které se přijímačky na medicínu zaměřují. Uvidíte, že odškrtávání tématu po jeho naučení přinese motivaci pro další dny.

Níže jste vám sepsali jednotlivá témata pro dané předměty, na které se máte podle nás zaměřit. Ovšem berte v potaz, že každá univerzita požaduje trochu jiné parametry a znalosti. Z toho důvodu si vždy důkladně prostudujte jejich informace, ať už na webových stránkách, sociálních sítích nebo ty, které vám pošlou do e-mailu. Seznam níže vyplývá z přípravné knihy Přijímací zkoušky na lékařské fakulty.

 

Biologie

V této části přijímačky na medicínu ověřují vaše znalosti z gymnázia nebo středoškolského studia. Většina uchazečů na medicínu biologii zvládá poměrně úspěšně, proto se připravte na těžší otázky. Nenechte se tím rozhodit, pravděpodobně nikdo nebude znát na všechny správnou odpověď. Zadavatelé ale potřebují vyselektovat opravdu ty nejlepší z vás.

V předmětu biologie doporučujeme naučit se tato témata:

 • Historie
 • Eukaryotická buňka: Molekulární podstata
 • Eukaryotická buňka: Struktura
 • Eukaryotická buňka: Fyziologie
 • Eukaryotická buňka: Dělení
 • Viry a prokaryota
 • Systematická biologie: Biologie rostlin a hub
 • Kosterní soustava
 • Svalová soustava
 • Oběhová soustava
 • Ekologie a evoluce

 

Fyzika

Většina studentů, kterých se přijímačky na medicínu týkají, se nejvíce bojí fyziky. Vybudujte si k ní pozitivní vztah a hlavně studium neodkládejte. Důležité je začít a pokračovat. Vytrvalost a vůle vás dovede k vytyčenému cíli. Také hodně záleží na učiteli, který fyziku na střední škole vedl. To platí ale o všech předmětech. Nenechte se negativní zkušeností odradit a najděte si kurz, doučování nebo styl učení, který vám bude vyhovovat.

V předmětu fyzika doporučujeme naučit se tato témata:

 • Základní pojmy
 • Mechanika I
 • Mechanika II
 • Kmitání, vlnění a akustika
 • Termika
 • Molekulová fyzika
 • Elektřina a magnetismus I
 • Elektřina a magnetismus II
 • Elektromagnetické vlnění
 • Optika

 

Chemie

Poslední, ale neméně důležitá část testu obsahuje otázky z chemie. Ještě zde nebyla zmíněna forma videí, ze kterých se dá také na internetu učit. Tuto formu volí především lidé, kteří chtějí změnu od čtení. Nebo se běžte projít, dejte si sluchátka do uší a poslouchejte vámi vybrané téma. Projdete se na čerstvém vzduchu, ale zároveň využijete každou minutu ke studiu na přijímačky na medicínu na maximum.

V předmětu chemie doporučujeme naučit se tato témata:

 • Anorganické názvosloví
 • Látkové množství, hmotnostní zlomek
 • Stavba atomu, periodická soustava prvků
 • Prvky a anorganické sloučeniny
 • Chemická vazba, polarita, chemické reakce
 • Směsi, koncentrace roztoků, neutralizace
 • Kyseliny, zásady, elektrolyty
 • Organická chemie
 • Sacharidy, lipidy, proteiny
 • Nukleové kyseliny, vitamíny, hormony, metabolismus

 

První kolo

Přijímačky na medicínu mohou zahrnovat i ústní pohovor

U některých oborů je první kolo přijímací zkoušky i jediné. Vždy se ale jedná o písemný test, který se liší více či méně obsahově, ale také způsobem vyplňování. V instrukcích zkoušky uvidíte informaci, jestli je vždy právě jedna odpověď správná, nebo lze možností zakroužkovat více. Pozorně tedy na začátku poslouchejte všechny úvodní informace a přečtěte si každé zadání.

Pozor na odečítání! Velkou roli totiž ve vašem konečném výsledku mohou hrát odečtené body za špatnou odpověď. Pokud toto pravidlo v testu bude, vždy zvažte, jestli se spíše nevyplatí neodpovídat vůbec a otázku nechat prázdnou. Když víte, že máte dostatek zodpovězených otázek, kterými jste si jistí, raději neriskujte a klidně nějakou otázku přeskočte.

Ještě jeden tip k prvnímu kolu, tedy vaší písemné zkoušce – zjistěte si, kolik bodů měl poslední přijatý uchazeč v minulém roce. Klidně i v několika předešlých letech. A proč? Budete tak vědět, jaké minimum potřebujete získat, abyste byli přijati. Tato informace pomůže, když se budete rozhodovat, jestli otázku vyplnit nebo nechat prázdnou, pokud si její odpovědí nebudete jistí.

 

Druhé kolo

Přijímačky na medicínu mohou zahrnovat i ústní pohovor

Druhé kolo mají přijímačky na medicínu třeba na 2. a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V tomto případě vás čeká ústní pohovor. Výsledek testu v prvním kole dokázal potřebné znalosti, proto jde na řadu vaše motivace. Na tuto událost neexistují přesné otázky, které dostanete. Důležité je ovšem působit sebevědomě, mile a hlavně motivovaně k danému studiu. Sami víte nejlépe, proč si tuto životní cestu vybíráte.

Doma si proslov můžete natrénovat nahlas před zrcadlem nebo rodiči, abyste potom byli jistější. Paralyzuje vás nervozita, když mluvíte před neznámými lidmi? Jedna taková finta zní – stáhněte si na počítači obrázek učitelů, publika, zkrátka lidí, kteří na vás koukají. Vy se dívejte na tento obrázek a zkoušejte si, jak by pohovor mohl probíhat.

 

Získejte bonusové body za svá ocenění či výborný prospěch

Některé školy vám přičtou body navíc za úspěchy z minulosti. Disponujete třeba jazykovým certifikátem nebo jste se umístili ve vybraných předmětových soutěžích? Tak například  v přihlášce na všeobecné lékařství nebo zubní lékařství na Masarykově univerzitě získáte body navíc. Pro velmi výjimečné studenty existuje také možnost přijetí bez přijímacího řízení, opět pouze na vyhrazených školách. Tuto zásluhu mohou dostat studenti např. za výborný středoškolský prospěch.

 

Z čeho se učit?

Zásadní roli také hrají učebnice a materiály, ze kterých čerpáte. Ideálně si zjistěte, jestli váš vysněný obor doporučuje, z jakých knih se přesně připravovat. Zkuste se vyhnout učebnicím k maturitám. Jak už název napovídá, tam najdete především všeobecné informace pro ty, kteří chtějí odmaturovat. Vy ovšem potřebujete předměty znát hlouběji, abyste mezi konkurencí uspěli. V knihkupectví vám rádi poradí, jaké knihy se věnují přípravě na lékařské obory.

Další možností, jak nepodcenit trénink, jsou přípravné kurzy. Hodí se především pro studenty, kteří mají horší sebe disciplínu. Jestli víte, že doma se toho sami moc nenaučíte a patříte mezi ty, kteří dělají všechno ostatní, jen ne učení, protože ,,to počká”, kurz je přesně pro vás. Při výběru záleží na vašem místě bydliště. Proto si na internetu zjistěte, jaké kurzy se v okolí konají a vybírejte. V dnešní době se samozřejmě nabízí také kurzy online, které absolvujete z pohodlí vašeho domova.

 

Opakování je matka moudrosti

Jak už bylo zmíněno, přijímačky na medicínu není vhodné brát na lehkou váhu. Minimálně na závěrečné dva týdny si vyhraďte čas na opakování. Během tohoto období si stáhněte modelové testy, kterých na internetu najdete mnoho. Zkoušejte si jejich vyplnění. Nejlépe se nalaďte stejným způsobem, jako to bude u přijímací zkoušky. Najděte si tedy klidnou místnost, nenechte se nikým a ničím rušit, nastavte si časovač a začněte. Když vám něco nepůjde, určitě nezoufejte. Stále máte totiž čas vše vypilovat. A zjištění vašich mezer bude určitě lepší při přípravě než až u samotné zkoušky.

Ať už vás čekají přijímačky na medicínu, Scio testy OSPZSV nebo TSP MUNI, přejeme vám hodně štěstí. Ať se vám přijímačky na medicínu podaří a nezapomeňte, že přijetím to všechno jenom začíná!

Jazyky nás činí silnějšími …

POMATURITNÍ STUDIUM JAZYKŮ SE SLEVOU 😉 I SE STATUTEM STUDENTA

Odložte si rozhodnutí, co dál,  o jeden rok! Další vysokoškolské studium nebo práce Vám neutečou…Studujte pomaturitní jazykové kurzy – studium se statutem studenta beze stresu, plné zábavy a přitom skvělá příprava na další vysokoškolské studium nebo do praxe!

Intenzivně se v BOHEMIA INSTITUTU můžete věnovat nejen angličtině, ale i němčině, francouzštině, španělštině a nebo ruštině případně i v kombinaci různých jazyků.

Navíc ve spolupráci s nadnárodní společností můžete již v průběhu studia nebo po jeho absolvování získat full time nebo part time pozici v Praze, kde využijete svoje kvalitní znalosti jazyků a navíc Vám společnost vrátí 50% školného, nabídne celou řadu atraktivních bonusů a perspektivu zajímavého kariérního růstu!

 

Pomaturitní studium jazyků je ideální volbou z mnoha důvodů: Nikdy v budoucnu již nebudete mít na jazykové kurzy tolik času, během jednoho roku zvládnete téměř profesionálně 1 – 3 jazyky, pozornost zaměřujete výhradně na jazykovou výuku, kurzy jsou velmi intenzivní a vaše jazykové zlepšení bude skutečně znát.

 

BOHEMIA INSTITUT – specialista na pomaturitní vzdělávání letos slaví již výročí 30 let své existence. Přihlašte se nyní za nejvýhodnějších podmínek a bez rizika –v případě dodatečného přijetí na VŠ Vám vracíme školné dle smlouvy. Přitom s možností splátek podle dohodnutého individuálního splátkového kalendáře. Neváhejte a využijte efektivně a výhodně studijní rok!

 

Stále více studentů dává pomaturitní studium jazyků jako svoji první volbu po maturitě. Další studium VŠ nebo nástup do práce o rok odloží, zaměří se výhradně na intenzivní studium jazyků a tím získají obrovskou výhodu. Během roku zvládnou to, co by při dalším studiu nebo práci určitě nedokázali. Jednoroční studium jazyků se zúročí právě v budoucnosti. Určitě se jedná o lepší volbu než začít studovat náhradní obor na vysoké či vyšší odborné škole, který Vás nezajímá. Taky získáte ještě jeden rok na další rozhodování, kam budete svůj život dále směřovat. Během jednoletého intenzivního studia si skutečně znatelně zlepšíte své jazykové „vybavení“, BOHEMIA INSTITUT vám jako jediná jazyková škola garantuje posun minimálně o dvě znalostní úrovně podle evropského referenčního rámce. Výuka je zajištěna ověřeným týmem profesionálních, dynamických a přátelských lektorů, vždy v kombinaci českých i zahraničních. Výhod studia v BOHEMIA INSTITUTU je ale mnohem více.

 

Studium můžete ukončit některou z renomovaných mezinárodních zkoušek a to v rámci pomaturitního studia dokonce i zdarma.

BOHEMIA INSTITUT Vám také v rámci programu „svět jazyků pro Vás“ zajistí poradenství a veškerý servis spojený se zahraničním studiem.

BOHEMIA INSTITUT s.r.o., www.bi.cz

 

…Vaše škola pro život … již 30 let mluvíme společnou řečí…

Dlouholetý člen AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých), certifikovaný zakládající člen AJŠ (Asociace jazykových škol ČR), mezinárodní certifikace IES, London.

Zahradní židle do soupravy – jak zvolit vhodný model?

Pokud plánujete vytvořit na zahradě nebo na terase místo určené pro přijímání hostů, chcete tam uspořádat společné grilování, podávání jídla nebo několikahodinové setkání, jsou židle základem pro vhodnou soupravu zahradního nábytku. Ověřte si tedy, jak vybírat zahradní židle, aby zaručily pohodlí a spolehlivost.

 

Read more

Golfové hole pro amatérské hráče

Při zahájení Vašeho golfového dobrodružství je třeba pamatovat na jednu základní věc, kterou je výběr správného golfového vybavení. Především se jedná o golfové hole. Nákup jedné univerzální hole nevyřeší problém, protože neexistují univerzální golfové hole. Každá golfová hůl slouží pro jiné údery. V kompletní sadě golfisty, který se chystá na golfové hřiště by se mělo nacházet 14 holí, kde každá hůl slouží pro jiné údery. Začínající hráč nemusí mít ihned kompletní celou výbavu, bude na to čas postupně, během seznamování se s touto novou sportovní disciplínou. Amatérský startovní set by měl obsahovat základní golfové hole.

 

Read more

Jak si vybrat ten správný jazykový kurz a nespálit se?

První novou věcí, kterou se lidi kolem nás dobrovolně chtějí učit, jsou jazykyJazykových kurzů je kolem nás spousta, ale ne všechny jsou stejně kvalitní. Vyberte si ten správný ještě dnes, ale ujistěte se, že své peníze nevyhodíte zbytečně za nekvalitní kurz, který vás ve finále nic nenaučí. S tím, na co se zaměřit a na co si dát pozor, vám pomůže tento článek.

 

Možností je tolik. Jak si vybrat správně?

Klíčem k úspěchu je mít co nejvíce informací. Je třeba navštívit webové stránky a zjistit, pro kolik lidí jazykovka kurzy otevírá – příliš mnoho účastníků může být během lekcí kontraproduktivní, nejlepší jsou pak skupinky od 5 do 8 lidí.

Existují také různé typy kurzů. Pokud například víte, že je vám pokročilá gramatika k ničemu a chcete se zaměřit hlavně na mluvení, zjistěte si, jestli nemá jazykovka v nabídce konverzační hodiny.

Dobré kurzy dělají hlavně lektoři. I když je rodilý mluvčí určitě fajn, není s ním vždy vyhráno, měl by mít i pedagogické znalosti a vědět, jak předat látku. Představte si to sami na sobě, taky by každý z nás nemohl hned tak z fleku začít učit češtinu. Proto vybírejte pečlivě a ptejte se, jaké mají lektoři zkušenosti a vzdělání.

Dejte si tu práci a prozkoumejte internet, abyste našli nejrůznější recenze, reference a hodnocení jazykovek. Přece jen osobní zkušenost lidí je ta nejdůležitější. Pokud si stále nebude jistí, poptejte se na vzorovou hodinu.

V Jazykové škole PELICAN vám ji poskytneme s radostí zdarma. Při koupi nového auta si do něho přece taky potřebujete sednou a projet si zkušební jízdu! Nekupujte zajíce v pytli.

 

Výuka na dálku

Situace posledních týdnů nás všechny donutila dělat věci trochu jinak, než jsme byli zvyklí. Objevilo se hodně příležitostí a řada z nás zjistila, jaké možností práce na dálku poskytuje online prostor. Takže pokud víte, že by pro vás každotýdenní dojíždění na kurz bylo ztrátou času, zaměřte se na nabídky distanční výuky.

Dobré jazykové školy vám umožní výuku na dálku. Ať už pomocí online learningu na Skypu nebo jiných vzdělávacích platforem. Navíc tato výuka bývá často levnější, protože jazykovky nemusí platit za pronájem prostor. Žijeme ve 21. století, které nám umožňuje začít dělat věci trochu jinak. Tak toho využijme.

Je cena rozhodující?

Přesnou částku, kterou je adekvátní zaplatit za jazykový kurz, vám tady neřekneme. Každý kurz je v něčem jiný a může nabízet jiné služby a možnosti. Je však třeba přemýšlet a udělat si přehled o tom, za kolik váš typ kurzu obvykle bývá u různých jazykovek.

Pozor na ty podezřele levné, ale i ty nejdražší. Nenechte se nalákat na slogany, že vás anglicky naučí za dva měsíce. Raději se zaměřte na kvalitu a úspěšnost kurzů. Po jejich skončení vám dobré jazykovky dají certifikát o absolvování kurzu, které můžete například ukázat při ucházení o nové zaměstnání.

 

Zkuste něco netradičního

Mezi výsady dobrých jazykových škol patří to, že jsou schopné sehnat kvalifikované lektory méně obvyklých jazyků.

Odborníků na ně je málo, ale právě to, že se takový jazyk naučíte, vám otevře nové možnosti. Takže pokud máte pocit, že angličtiny, němčiny, nebo španělštiny už bylo dost, zkuste se podívat například po kurzech arabštiny, japonštiny nebo italštiny.

Teď už víte, na co je důležité při výběru jazykových kurzů myslet. Není na co čekat, pusťte se do toho. Studium jazyků může měnit životy, dá vám možnost vyměnit práci, ale třeba i bydliště. Podívejte se na širokou nabídku kurzů v Jazykové škole PELICAN a začněte co nejdříve. Vždyť investice do vlastního růstu je tou nejlepší investicí!

 

Tvůj PELICAN

Svět máte na dosah…ale neumí česky!!!

Odložte si rozhodnutí co dál o jeden rok! Další vysokoškolské studium nebo práce Vám neutečou…Studujte pomaturitní jazykové kurzy – studium se statutem studenta beze stresu, plné zábavy a přitom skvělá příprava na další vysokoškolské studium nebo do praxe! Intenzivně se v BOHEMIA INSTITUTU můžete věnovat nejen angličtině, ale i němčině, francouzštině, španělštině a nebo ruštině případně i v kombinaci různých jazyků.

 

Navíc letos ve spolupráci s nadnárodní společností můžete již v průběhu studia nebo po jeho absolvování získat full time nebo part time pozici v Praze, kde využijete svoje kvalitní znalosti jazyků a navíc Vám společnost vrátí 50% školného, nabídne celou řadu atraktivních bonusů a perspektivu zajímavého kariérního růstu!

bi2

Pomaturitní studium jazyků je ideální volbou z mnoha důvodů: Nikdy v budoucnu již nebudete mít na jazykové kurzy tolik času, během jednoho roku zvládnete téměř profesionálně 1 – 2 jazyky, pozornost zaměřujete výhradně na jazykovou výuku, kurzy jsou velmi intenzivní a vaše jazykové zlepšení bude skutečně znát.

BOHEMIA INSTITUT – specialista na pomaturitní vzdělávání letos slaví výročí 25 let své existence. Pogratulujte škole při registraci a automaticky získáte 25% slevu – tedy ve výši milých 7000,-Kč a to i s možností zachování splátek podle dohodnutého individuálního splátkového kalendáře. Neváhejte a využijte efektivně a výhodně studijní rok!

Stále více studentů dává pomaturitní studium jazyků jako svoji první volbu po maturitě. Další studium VŠ nebo nástup do práce o rok odloží, zaměří se výhradně na intenzivní studium jazyků a tím získají obrovskou výhodu. Během roku zvládnou to, co by při dalším studiu nebo práci určitě nedokázali. Jednoroční studium jazyků se zúročí právě v budoucnosti. Určitě se jedná o lepší volbu než začít studovat náhradní obor na vysoké či vyšší odborné škole, který Vás nezajímá. Taky získáte ještě jeden rok na další rozhodování, kam budete svůj život dále směřovat. Během jednoletého intenzivního studia si skutečně znatelně zlepšíte své jazykové „vybavení“, BOHEMIA INSTITUT vám jako jediná jazyková škola garantuje posun minimálně o dvě znalostní úrovně podle evropského referenčního rámce. Tedy úplní začátečníci se dostanou na středně pokročilou úroveň, středně pokročilí (maturitní úroveň) postoupí na úroveň vysoce pokročilých. Výuka je zajištěna ověřeným týmem profesionálních, dynamických a přátelských lektorů, vždy v kombinaci českých i zahraničních.

 

Studium můžete ukončit některou z renomovaných mezinárodních zkoušek. Letos také mimořádně v BOHEMIA INSTITUTU můžete absolvovat renomované mezinárodní testy TOEIC, TOEFL nebo TFI zdarma.
Neustále slyšíme o velmi nesnadném pracovním umístění mladých absolventů, kvalitní znalostí jazyka si podstatně zlepšíte šanci na zajímavou a dobře placenou práci, možnost studovat zajímavý vysokoškolský obor v budoucnu nebo dokonce vycestovat za studiem nebo prací do zahraničí. BOHEMIA INSTITUT Vám v rámci programu „svět jazyků pro Vás“ zajistí poradenství a veškerý servis spojený se zahraničním studiem.

bi1

Velmi důkladně vybírejte jazykovou školu, přijďte se osobně informovat, určitě nedoporučujeme vybírat jen na základě webové prezentace. BOHEMIA INSTITUT je specialistou na pomaturitní studium, tradičně realizujeme nejen pomaturitní kurzy angličtiny, ale i francouzštiny, španělštiny a němčiny v různých  pokročilostech. Studovat můžete jednooborově nebo dva až  tři jazyky, v rozsahu 20 – 40 vyuč.hod. týdně.

Studijní rok můžete využít i pro zkvalitnění  svých odborných kompetencí. Kombinace denního jazykového studia s akreditovaným modulovým kvalifikačním programem MANAGEMENT či OBSLUHA PC je ideální variantou jak efektivně využít studijní rok.

Tyto programy mají i mezinárodní certifikaci IES (International Education Society, London) – tedy váš kredit s možnost uplatnění se značně zvýší.

 

BOHEMIA INSTITUT s.r.o., www.bi.cz

…Vaše škola pro život … již 25 let mluvíme společnou řečí…

Dlouholetý člen AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých), certifikovaný člen AJŠ (Asociace jazykových škol ČR), mezinárodní certifikace IES, London.