Sports – slovíčka – vocabulary

angličtina

 

Otázka: Sports

Jazyk: Angličtina – slovíčka

Přidal(a):  MonKitt

 

 

stamp collecting                                          [stæmp kə´lektiŋ]                                            sbírání známek

wrestling                                                          [restli]                                                              zápas(ení)

dressmaking                                                    [dresmeikiŋ]                                                   krejčovství, vyrábění šatů

jogging                                                             [džogiŋ]                                                            běhání (rekreační)

roller-skating                                                  [rəulə skeitiŋ]                                                 jízda na kolečkových bruslích

table tennis                                                     [teibl tenis]                                                     ping-pong, stolní tenis

cross-country skiing                                      [kros-kauntri skiiŋ]                                       běh na lyžích, běžkování

chess                                                                [čes]                                                                 šachy

sailing                                                              [seiliŋ]                                                             jízda na plachetnici, plachtění

painting                                                            [pentiŋ]                                                            malířství, malování

pottery                                                             [potəri]                                                            keramika, hrnčířství

may                                                                  [mei]                                                                smět

be allowed                                                       [bi: ə´laud]                                                      být dovoleno

at the same time                                             [æt ðə  seim taim]                                           zároveň

should                                                              [šud]                                                                 mělo by

must not                                                           [masənt]                                                         nesmět

splash                                                               [slæš]                                                                cákat, šplíchat

opponent´s face                                             [ə´pəunent´s feis]                                           tvář protivníka

bow                                                                  [bau]                                                                uklonit se

attack                                                               [ə´tæk]                                                             útočit, napadnout

change positions                                         [čeindž pə´zišənz]                                         vyměnit si místa

touch                                                                [tač]                                                                  dotknout (se)

both sides                                                        [bəuθ saidz]                                                    obě strany

crash hat = helmet                                         [kærš hæt = helmit]                                        helma

overtake                                                            [əuvə´teik]                                                      předjet, předstihnout

competitor                                                       [kəm´petitə]                                                    soutěžící, závodník

during the event                                             [dju:riŋ ði: i´vent]                                          během události/závodu

without permision                                          [wiðaiu pə:mišən]                                          bez povolení/dovolení

throw                                                                [θrəu]                                                               hodit, házet

carry                                                                 [kæri]                                                               nosit, přenášet

kick                                                                  [kik]                                                                 kopnout

skate                                                                 [skeit]                                                               brusle

numbered shirt                                               [nambəd šə:t]                                                  očíslované triko

weigh                                                               [wei]                                                                 vážit, zvážit

contest                                                             [kə´test]                                                              soutěž, boj, závod

contestant                                                        [kə´testənt]                                                     soutěžící, závodník

leave the ring                                                  [li:v ðə riŋ]                                                      opustit ring

fight                                                                  [fait ]                                                                boj

glove                                                                [glav]                                                               rukavice

hit                                                                     [hit]                                                                  zasáhnout, udeřit

neck                                                                 [nek]                                                                krk

goalkeeper                                                      [gəulki:pə]                                                      brankář

goal                                                                  [gəul]                                                               gól, branka

score a goal                                                     [sko: ə gəul]                                                    vstřelit branku

server                                                               [sə:və]                                                              podávající

release                                                             [ri´li:s]                                                             vypustit, pustit

net                                                                    [net ]                                                                síť

spectator                                                          [spek´tetə]                                                       divák

crowd                                                               [kraud]                                                             dav

referee                                                             [refə´ri:]                                                                          rozhodčí

match                                                                [mæč]                                                               zápas, utkání

beat                                                                  [bi:t]                                                                 porazit

draw                                                                  [dro:]                                                                remíza, remízovat

train                                                                  [trein]                                                               trénovat, cvičit

belong to                                                         [biloŋ tu]                                                         patřit

in fact                                                               [in fækt]                                                             ve skutečnosti

running track                                                   [raniŋ træk]                                                     běžecká dráha

running shoe/track shoe/spike                     [raniŋ šu:, træk šu:, spaik]                                   tretra

racing car                                                        [reisiŋ ka:]                                                       závodní auto

pistol                                                                [pistəl]                                                             revolver

ski                                                                     [ski]                                                                  lyže

shuttlecock                                                     [šatlə´kok]                                                      míček na badminton

basketball                                                        [ba:skitbo:l]                                                    basketbalový míč

basket                                                              [ba:skit]                                                           koš

goggles                                                             [gogləz]                                                            brýle na lyžování/plavání

bat                                                                     [bæt]                                                                 pálka

target                                                                [ta:git]                                                              terč

hockey stick                                                   [hoki stik]                                                       hokejka

fishing rod                                                       [fišiŋ rod]                                                        rybářský prut

swimsuit, swimming costume                      [swimsju:t, swimiŋ kostju:m]                       plavky

golf club                                                          [golf klab]                                                       golfová hůl

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: