To be going to (Vazba)

 

Téma: Vazba: to be going to

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Vazba: to be going to

V angličtině najdeme několik možností vyjádření budoucnosti. Vazba to be going to se používá, pokud se jedná o plánovanou akci.

 • I’m going to read the newspaper.
 • He is going to visit his brother.

 

Tvorba vět s vazbou to be going to je jednoduchá. Kladnou větu vytvoříme podle vzoru:

> Podmět + sloveso be v správném tvaru + going to + infinitiv plnovýznamového slovesa

 • Bob is going to buy a car.
 • We are going to talk to our boss.

 

Otázka se tvoří prohozením slovesa be a podmětu.

 • Is Bob going to buy a car?
 • Are we going to talk to our boss?

 

V záporné větě přidáváme not k tvaru slovesa be.

 • Bob isn’t going to buy a car.
 • We aren’t going to talk to our boss.

 

Pro plánování budoucnosti se používá i přítomný čas průběhový (Present continuous).

 • I’m going to visit Jane on Sunday.
 • I’m visiting Jane on Sunday.

Mezi uvedenými větami je rozdíl! V prvním případě ještě můžeme naše plány změnit. V druhém případě naplánována událost určitě proběhne.

 

Vyzkoušejte nové znalosti v testu:

1. I (watch) this programme.

 • a) am going to watch b) is going to watch c) going to watch

2. She (leave) the meeting.

 • a) are going to leave b) is going leave c) is going to leave

3. She (spend) next day at home.

 • a)  is going to spend b) are going to spend c) going to spend

4. (he/play) football?

 • a) Is he going play b) Is he going to play c) Does he go to play

5. Ann (help) you.

 • a) are going to help b) is going to help c) is going help

6. James (come) at 2 p.m. tomorrow.

 • a) is going to come b) is going come c) is coming

7. Julia (phone) him.

 • a) is going to phone b) is going phone c) be going to phone

8. She (wait/not) for us.

 • a) aren’t going to wait b) isn’t going to wait c)isn’t going wait

9. Michael and Kate (get) married.

 • a) are going to get b) is going to get c) be going to get

10. He (tell) the truth.

 • a) is going tell b) going to tell c) is going to tell

 

Odpovědi:

 • 1a) 2c) 3a) 4b) 5b) 6c) 7a) 8b) 9a) 10c)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: