Education and school – slovíčka – vocabulary

 

Otázka: Education and school

Jazyk: Angličtina – slovíčka

Přidal(a):  Vasha ST

 

 

school attendance – školní docházka

school year, term – pololetí, semestr

subjects – compulsory – povinné    x     optional = elective  – volitelné

major – hlavní obor, His major field / area is maths. = He has a major in maths.

timetable = schedule – rozvrh                    lunch break

lesson – hodina, classes – vyučování, lecture – přednáška , seminar – seminář

marks = grades – známky                            evaluation – hodnocení

get straight A´s  – mít samé jedničky

school report – vysvědčení

exam – do exam (in …) = sit for an exam – dělat zkoušku, pass an exam – udělat, succeed – uspět, fail an exam – neudělat zkoušku

write a test (in English / on present perfect sentences) – psát test z (předmětu) / na (téma)

graduate from (university, secondary school) – úspěšně dokončit školu

graduate – absolvent

graduation exam = school-leaving exam = maturita exam

degree – titul   (Bachelor of Arts / Science / Education, Master of Arts / Business Administration,…)

entrance exam – přijímačky                 apply for – podat si přihlášku na          admit – přijmout

pay attention – dávat pozor

take notes – dělat si poznámky

revise – opakovat si učivo

cheat – povádět, copy from … – opisovat od …, bully – šikanovat, be in detention – být po škole

be absent – chybět, cut classes = skip classes = play truant = play hooky – chodit za školu, be late

curriculum – osnovy

school fee – školné    x     scholarship=stipend=study grant – stipendium

class register – třídnice

class teacher, headmaster / headmistress = principle

extracurricular activities = after-school activities – mimoškolní aktivity

equipment: textbooks, exercise books, pencil case, ……

School buildings and school premises – školní areál: dining hall, school canteen, sports ground, playground,  gym, reading room, lab, youth hostel, hall of residence = student hall = dorm(itory), lockers, ….

 

Education and school

pre-school education – nursery school, kindergarten

primary school – 2 grades

secondary school – grammar school, secondary school of …, vocational school/apprentice center

tertiary education – university, college

training courses

state school    x      private school, church school

 

The UK educational system

– school year- early September to mid July  – three terms

– compulsory between the ages 5 – 16

– private nursery schools (3 – 5) or nursery classes at state primary school

– primary junior school (5 – 11)

– secondary school (11 – 16) – GCSEs at 16

– (public schools – velmi drahé soukromé školy)

– after 16: may leave school and start work or go on to study (2 years) A-levels or International Baccalaureate   (6th-form college – maturitní nástavba)

– after 18 – FE (further education) – career based courses or HE (higher education) – universities, colleges and institutes offering studies at degree level

 

The US educational system

– varies in each state

– pre-school programme / kindergarten (4 – 6)

– grade (= elementary) school (6 – 10/12)

– junior high school or middle school (10 – 14)

– high (=secondary) school (14 – 18) – high school report includes grades (grade point average), participation in extracurricular activities and SAT scores (Scholastic Aptitude Test) – high diploma

 • university (5 years) or college (2 years) – higher education depends on high school report, SAT is necessary for applying for university

 

Branches of study at SPŠE (the Secondary School of Electrical Engineering):

The secondary school (SPŠE) provides a four year education continuing from the studies at primary school. The course ends with graduation examinations (maturita) which enable students to go to universities.

 •  Electro technology
  • Computer technology
  • Telecommunication
  • Automation technology
  • Secure and communication systems in transportation
  • Secure systems
  • Electroenergetics
  • Electronic machinery and instruments
  • Power electronics
 • Information technology
  • Computer networks
  • ICT in economics
  • ICT in travel business
 • Technology lyceum

 

Branches of study at the Tertiary College:

 • Information and communication technology
 • Marketing
 • Transport Management
 • Civil engineering
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy