History of Great Britain – slovíčka – vocabulary

angličtina

 

Otázka: History of Great Britain

Jazyk: Angličtina – slovíčka

Přidal(a): klimka

 

 

MATURITNÍ OTÁZKA

 

VOCABULARY

king, queen, prince, princess

duke, duchess –vévoda, -yně

reign – vládnout

earl – hrabě

sovereign vládce, panovník

executed popravený

plot-spiknutí

ancestors předkové

descendants -potomci

inheritage –zdědit

hier – dědic

council – rada

house of – dynasty

nobelman – šlechtic, nobility

conquer – dobýt

defeat – porazit

attack – napadnout

war (declare) – vyhlásit válku

fight – bojovat

battle, struggle for bitva, bojovat za

restore – znovunastolit

martyr – mučedník

claim – nárokovat si

gain – získat

crusade – křížová výprava

approve – schválit

church-církev

Christianity, christian křesťanství

influence – vliv

traitor-zrádce

seafarer – námořník-objevitel

revolt- povstání

age – doba )stone age)

fleet – loďstvo

army

worship-uctívat

temple-chrám

treaty-mírová smlouva

independent-nezávislý

colony

discover objevit

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: