Jak se učit frázová slovesa – angličtina

Téma: Jak se učit frázová slovesa

Vytvořil: AKCENT IH Prague

 

 

Frázová slovesa jsou tak trochu pro zlost. Jsou častá, jeden výraz může mít současně kladný i záporný význam, který nám dojde podle kontextu, a navíc neustále do jazyka přicházejí nová.  Často se vyskytují v hovorové řeči a někdy, když sledujeme film v originálním znění, zjistíme, že si postavy vystačí s několika základními slovesy: be, take, go, have, apod., které kombinují s různými částicemi. Jak se je tedy máme učit?

V některých učebnicích najdeme cvičení jako například: Spojte sloveso take se správnou částicí (předložkou) a doplňte do vět.  Co to tu máme? Řadu frázových sloves bez kontextu, a tak jsme nuceni učit se nazpaměť seznam. Fajn. Někomu to takhle vyhovuje, ale není to nejlepší metoda, protože tyty seznamy se z hlavy vykouří.

 

V jiných učebnicích najdeme cvičení, které po nás chce, abychom spojovali různá slovesa například s částicí up a určovali význam celého frázového slovesa.  To je sice postup poněkud rozumnější, protože částice v sobě nesou určitý význam, ale kdo se v tom má vyznat, když je těch významů několik, že?

 

Jak tedy postupovat? Učte se frázová slovesa v kontextu. Dívejte se na text, podtrhněte si slovesa, zapište si je na kartičky nebo do notýsků, ale vždycky celou větu, abyste věděli, kdy se používají a příště je použijte ve stejném kontextu.  Postupujte krok za krokem, neučte se seznamy.

 

Takhle by mohl vypadat záznam. Význam odhadnete, i kdybyste přesně nevěděli:

It was late and the players couldn´t see the ball anymore so the match was put off till Sunday.

He was a heavy smoker but when the doctor told him to stop he gave it up. He feels much better now.

Paul didn´t know what to do so he asked for help. Mary came up with a really helpful idea.

 

A ještě jedna rada na závěr. Ve formálním písemném textu se frázová slovesa vyskytují mnohem méně často, jestli vůbec. Je to rys neformálního jazyka.

 

……………………………………………………..

Tento článek pro Vás připravila Jazyková škola AKCENT IH Prague s tradicí již od roku 1990. Jedná se o jednu z největších soukromých škol v České republice a nabízí vzdělání jak pro studenty, tak pro samotné pedagogy. K dispozici jsou kurzy angličtiny, němčiny, češtiny, španělštiny a francouzštiny.

……………………………………………………..

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: