Časté gramatické chyby v angličtině

 

Téma: Časté chyby v angličtině

Vytvořil: Tutor

 

V tomto článku se podíváme na další gramatické chyby, kterých se studenti často dopouštějí. Nejčastější chyby najdete v předchozím díle [zde].

 

1) Nesprávné pokládání otázky:

x How long stay you?

Proč nám dělá potíže správně položit otázku? V angličtině má otázka pevně stanovený slovosled (tázací zájmeno) + pomocné sloveso + podmět + významové sloveso) a vyžaduje použití pomocného slovesa (např. He likes wine. – zeptáme se: Does he like wine?; I am doing nothing. – zeptáme se What are you doing?) Nesprávná otázka z našeho příkladu může zmást toho, kdo na ni chce odpovědět – co chce ten, kdo otázku pokládá, vědět?

✓ How long are you staying here for? (pokud hledí do budoucnosti)

✓ How long have you been here? (pokud hledí do minulosti)

 

2) Vyhýbání se předpřítomnému průběhovému času:

x She lives here for five years.

Tato věta je přímým překladem z češtiny – v angličtině, pokud děj začal v minulosti a pořád ještě trvá, musíme zvolit předpřítomný čas průběhový:

✓ She has been living here for five years.

 

3) Použití since místo for:

x I’ve been working here since two months.

since používáme, když chceme říct, že děj trvá od konkrétního momentu:

since 3 o’clock, since last night, since your birthday

for používáme, když mluvíme o časovém intervalu:

for one day, for three months, for a year

✓ I’ve been working here for two months.

 

4) Nepočitatelná podstatná jména                              

x I have one advice for you.

V angličtině existují podstatná jména, kterým se říká nepočitatelná – jsou to ta, která nemůžeme počítat, nemůžeme je použít s neurčitým členem a dalšími určujícími výrazy, např. few, many, several nebo s číslovkou a nemůžeme vytvořit množné číslo.

✓ I have a piece of advice for you.

 

5) Nepravidelná slovesa                                    

x She writed a letter last night.

Slovesa v angličtině se dělí do dvou skupin – pravidelná a nepravidelná. Jediným klíčem, jak na ně, je, se nepravidelná slovesa naučit. Tomu neunikneme.

✓ She wrote a letter last night.

……………………………………………………

Tento článek si pro Vás připravila vzdělávací společnost TUTOR, jednička na trhu v oblasti přípravných kurzů na střední školy, maturitu a vysokou školu. Již od roku 2000 pomáhá TUTOR plnit sny tím, že rozšiřuje znalosti a zvyšuje vzdělanost.

……………………………………………………..

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy