Nejčastější chyby nejen u maturitní zkoušky

 

Téma: 5 typických chyb, kterých se dopouští studenti

Vytvořil: Tutor

 

Při přípravě na maturitní zkoušku čelí student několika výzvám. Z mé zkušenosti lektorky anglického jazyka je můžeme rozdělit do tří okruhů:

  • gramatika, případně nezažité gramatické struktury
  • nedostatečná slovní zásoba
  • neznalost správné struktury psaného a/nebo mluveného projevu

 

Podívejme se na pět typických chyb, kterých se studenti dopouští:

1) Shoda podmětu s přísudkem:

x My brother like flying.

Slovesa v angličtině jsou poměrně jednoduchá, nikdy však nezapomeňme v přítomném čase použít koncovku -s, pokud používáme 3.osobu jednotného čísla:

✓ My brother likes flying. (My brother = he)

 

2) Problémy s předložkami:

x My mother loves listening classical music.

Anglické předložky se často liší od těch v češtině. Nezbývá nám nic jiného, než se je učit ve spojení např. s přídavným jménem, se slovesem, s podstatným jménem atd. Chybou v našem příkladě je vynechání předložky to, která se se slovesem listen používá pokaždé, když posloucháme někoho/ něco.

✓ My mother loves listening to classical music.

 

3) Použití nesprávného přídavného jména -ing místo -ed:

x Dear friend, are you boring?

Záměna přídavných jmen s koncovkami – ing a -ed je velmi častá: ta, která končí na -ed, popisují, jak se lidi cítí; ta, která končí na -ing popisují věci (nebo lidi), které tyto pocity vyvolávají. Mnemotechnická pomůcka, jak si rozdíl -ing / -ed zapamatovat:

(lidi) Ed is bored. / (věci) Tidying is boring.Ve větě z uvedeného příkladu nechci kamaráda urazit a ptát se, zda je nudný, naopak, zajímá mě, jestli se nenudí:

✓ Are you bored?

 

4) Nesprávné použití členů:

x Girl goes to school.

V češtině se členy nepoužívají, proto i pokročilí studenti s členy v angličtině často zápasí. Chtěl student v naší modelové větě říct The girl goes to school, A girl goes to the school nebo jinou, mírně odlišnou větu?

I když nesprávné použití členů nemusí ovlivnit význam věty, je lepší je používat správně 🙂 Podívejme se proto na tři základní pravidla, jak správně použít členy:

Pravidlo #1 – Neurčitý člen a/an používáme pouze s počitatelným podstatným jménem v jednotném čísle; toto podstatné jméno je nám neznámé.

Pravidlo #2 – Určitý člen the používáme s jakýmkoliv podstatným jménem v jednotném nebo množném čísle; toto podstatné jméno známe z předchozího kontextu, je to něco konkrétního nebo jedinečného.

Pravidlo #3 – Nulový člen používáme s podstatnými jmény počitatelnými v množném čísle nebo nepočitatelnými a popisuje všechny věci nebo věci obecně.

 

5) Záměna předpřítomného a minulého času:

x We have been to Greece last year.

Předpřítomný čas se v angličtině používá v několika různých situacích a mnoha českým studentům způsobuje bolení hlavy. Rodilí mluvčí předpřítomný čas používají k vyjádření jak přítomnosti, tak i minulosti. Pokud ve větě uvedeme konkrétní časový údaj, který naznačuje, že děj je ukončen, např. last year, in the 1980s, when I was a child, vždy použijeme minulý čas prostý:

✓ We went to Greece last year.

 

Další časté chyby studentů v angličtině najdete [zde]:

……………………………………………………

Tento článek si pro Vás připravila vzdělávací společnost TUTOR, jednička na trhu v oblasti přípravných kurzů na střední školy, maturitu a vysokou školu. Již od roku 2000 pomáhá TUTOR plnit sny tím, že rozšiřuje znalosti a zvyšuje vzdělanost.

……………………………………………………..

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: