Předložky času

 

Téma: Předložky času

Jazyk: Angličtina -gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Angličtina má několik časových předložek (in, on, at jsou nejčastější). Podívejte se na příklady jejich použití:

 • We were talking about her at 8 p.m. yesterday.
 • Our website was created in 2011.
 • She went to the cinema on Thursday.

 

Jak tedy zvolit vhodnou předložku? Je dobré si zapamatovat několik pravidel:

Pro měsíce a roky používáme předložku in.

 • John was born in 1996.
 • I’m going to visit my friends in February.

 

Pro dny se používá předložka on.

 • Goodbye, see you on Tuesday.
 • She was at home on Sunday.

 

Pokud se jedná o datum, zvolíme předložku on.

 • He returned to the Czech Republic on the 15th of November.
 • His sister gave him the money on Sunday, 23rd of June.

 

Pro konkrétní čas používáme předložku at.

 • Chris left at 3 o’clock yesterday.
 • The train starts at 2 p.m.
 • He called me at half past eight.

 

Pro každou část dne používáme jinou předložku.

 • I go to school in the morning.
 • You saw them in the afternoon.
 • I met James in the evening.
 • They like to talk at night.
 • I was listening to the radio at noon.

 

Zkuste zvolit správné předložky v následujícím testu:

1. The bank close … 5 o’clock.

 • a) in b) on c) at

2. She got married … 1996.

 • a) in b) on c) at

3. Jane usually leaves home early … the morning.

 • a) in b) on c) at

4. You were sitting by the window … 6 a.m.

 • a) in b) on c) at

5. Your sister often comes back late … night.

 • a) in b) on c) at

6. He is going to play tennis … on Monday.

 • a) in b) on c) at

7. I heard the noise… the afternoon.

 • a) in b) on c) at

8. We arrived in the UK … on the 26th of November.

 • a) in b) on c) at

9. She came here … April.

 • a) in b) on c) at

10. You’d better be at school … Wednesday.

 • a) in b) on c) at

 

Odpovědi: 

 • 1c) 2a) 3a) 4c) 5c) 6b) 7a) 8b) 9a) 10b)

Další podobné materiály na webu: