Minulý průběhový čas + Minulý čas prostý

 

Téma: Minulý průběhový čas + minulý čas prostý

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Minulý průběhový čas + minulý čas prostý (past continuous + past simple)

 • Když použijeme minulý průběhový čas + minulý čas prostý dohromady, znamená to, že v minulosti se stala jednorázová akce uprostřed minulé nepřetržité akce (zatímco probíhala). Tyto časy často používáme k zobrazení akce, která přerušuje jinou akci -> Když jsem se učil, zazvonil mi telefon.

 

Nejprve je třeba dát pozor na tvorbu minulého času průběhového.

Vzor pro tvorbu kladné věty v Past Continuous:

> Podmět + sloveso be (was/were) + “ingový” tvar slovesa (Participle I)

 • They were discussing the film.
 • He was sitting on the sofa at 2 o’clock.

 

Při tvorbě otázky v Past Continuous pak postupujeme podle vzoru:

> Was/were + podmět + “ingový” tvar slovesa

 • Were they discussing the film?
 • Was he sitting on the sofa at 2 o’clock?

 

Zápornou větu v Past Continuous vytvoříme následujícím způsobem:

> Podmět + was/ were+ zápor not + “ingový” tvar slovesa

 • They weren’t discussing the film.
 • He wasn’t sitting on the sofa at 2 o’clock.

 

Minulý čas průběhový (Past Continuous) většinou používáme, pokud se jedná o akci, která probíhala kolem určité doby v minulosti.

 • I was writing a letter at 5 p.m.
 • They were playing football at 7 a.m. yesterday.
 • I was learning this language last month.

 

Minulý průběhový čas + minulý čas prostý

> Používá se i v případech, kdy probíhající v minulosti akce byla přerušena jinou akci, např.:

 • I was writing a letter when she came.
 • We were watching our favourite film when you called.
 • I saw Jane when she was talking to her sister.

 

V těchto případech je nutné pochopit, kde se jedná o dlouhodobější akci (popisuje se pomocí minulého času průběhového) a kde o krátkodobější akci (popisuje se pomocí minulého času prostého).

 • I was walking (Past Continuous pro dlouhodobější akci) when I met my friend (Past Simple pro krátkodobější akci).
 • She went away (Past Simple pro krátkodobější akci) when Jack was watching a football match (Past Continuous pro dlouhodobější akci).

 

Pokud dvě dlouhodobější akce probíhaly v minulosti současně, musíme použít pouze minulý čas průběhový.

 • She was talking to her friends and Michael was listening to the radio.
 • He was playing with children when I was reading about our society.

 

Nebylo to složité? Máme pro Vás test!

1. She (read) when her brother (arrive).

 • a) was reading, arrived b) read, was arriving c) was reading, was arriving

2. They (talk) about the book when she (call).

 • a) was talking, called b) talked, was calling c) was talking, was calling

3. Michael (enter) when she (look) through the website.

 • a) was entering, look b)entered, was looking c) was entering, was looking

4. Kate (play) when he (see) her.

 • a) was playing, saw b) played, was seeing a c) was playing, was seeing

5. I (watch) sports on TV and John (read) about the UK.

 • a) was watching, read b) watched, was reading c) was watching, was reading

6. She (call) Andrew when his daughter (cry).

 • a) was calling, cried b) called, were crying c)was calling, was crying

7. I (leave) home when she (work) on the project.

 • b) was leaving, worked b) left, was leaving c) was leaving, was working

8. I (listen) to his opinion when you (come).

 • a) was listening, came b) listened, was coming c) was listening, was coming

 

Odpovědi:

 • 1a) 2a) 3b) 4a) 5c) 6b) 7b) 8a)

Další podobné materiály na webu: