Přivlastňovací pád podstatných jmen

 

Téma: Přivlastňovací pád podstatných jmen

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

Podstatné jméno v přivlastňovacím pádu dává nám vědět, že někdo nebo něco patří určité osobě:

 • I saw John’s car on Wednesday.
 • Your sister’s husband came to the Czech Republic.

 

Přivlastňovací pád v jednotném čísle se tvoří podle následujícího vzoru:

> Podstatné jméno + apostrof + koncovka s

 • When do Kate’s children return from school?
 • I met your daughter’s teacher yesterday.

 

Dejte pozor na tvorbu přivlastňovacího pádu v jednotném čísle u podstatných jmen končící -s:

 •  This is James’s newspaper.

 

V množném čísle je to jednodušší – pro vytvoření přivlastňovacího pádu přidáme apostrof k podstatnému jménu.

 • This is the teachers’ book.
 • The girls’ talk was boring.

Poznámka: pokud podstatné jméno v množném číslu nemá koncovku -s, způsob vytvoření přivlastňovacího pádu se neliší od jednotného čísla: men’s cars.

 

Přivlastňovací pád jde vytvořit pouze pro životná podstatná jména. Pro vyjádření přivlastnění u neživotných podstatných jmen slouží předložka of.

 • The windows of the school
 • The middle of the room

 

Pozor! Pokud používáme přivlastňovací pád, nedáváme člen před následujícím podstatným jménem!

 • Ann’s home
 • The boy’s reply

 

Zkontrolujte si nové znalosti anglického přivlastňovacího pádu v následujícím testu:

1. (Charles/ the son).

 • Charles’ son
 • Charles’s son

2. These (women/ the umbrellas).

 • women’s umbrellas
 • womens’ umrellas

3. Your (brother/ the school).

 • brother’s school
 • brothers’ school

4. My ( parents/ the friends).

 • parent’s friends
 • parents’ friends

5. (Jane/ absence).

 • a) Jane’s absence
 • b) Janes’ absence

6. Our (friends/ opinion).

 • a) friend’s opinion
 • b) friends’ opinion

7. (the bank/ the money).

 • the bank’s money
 • the money of the bank

8. (Bob / hand).

 • Bob’s hand
 • Bobs’ hand

9. Her (daughters/ the things).

 • daughter’s things
 • daughters’ things

10. (the girl/ the mistake).

 • the girl’s mistake
 • the mistake of the girl

 

Odpovědi:

 • 1b) 2a) 3a) 4b) 5a) 6b) 7b) 8a) 9b) 10a)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: