There is, there are

 

Téma: Vazby there is, there are

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Vazbu there is/there are v angličtině používáme, pokud chceme ukázat, kde se někdo nebo něco nachází.

 • There is a nice cat on the sofa. (Na pohovce je hezká kočka.)
 • There are two bridges in our town. (V našem městě jsou 2 mosty.)

 

Kladnou větu s vazbou there is/ there are vytvoříme podle následujícího základního vzoru:

> There is/ there are + podstatné jméno + odkaz na místo

 • There is a beautiful tree near the house.
 • There are cars in front of the bank.

 

Otázka se tvoří prohozením slovesa be a zájmena there:

> Is there/Are there + podstatné jméno + odkaz na místo

 • Is there a beautiful tree near the house?
 • Are there cars in front of the bank?

 

Věty s záporným významem můžeme vytvořit dvěma způsoby – přidat slovo not k tvaru slovesa to be nebo použít zápor no:

 • There isn’t a beautiful tree near the house.
 • There are no beautiful trees near the house.

Tato vazba se používá s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény.

 

Mezi vazbou there is/ there are a následujícím počitatelným podstatným jménem často stojí neurčitý člen:

 • There is a boy by the window.
 • There is Michael’s umbrella behind you (po zájmenu her člen nejde použít).

 

Samozřejmě vazbu there is/ there are lze použít i v minulém nebo budoucím čase.

 • There is a great programme on TV.
 • There was a great programme on TV.
 • There will be a great programme on TV.

 

Zkuste zvolit správné věty s vazbou there is/there are v testu:

1. There … near the school.

 • a) is a park b) is park c) are a park

2. There … interesting thoughts in the book.

 • a) is b) are c) are an

3. There … a lot of people at the market.

 • a) is b) are c) was

4. … any women in your company?

 • a) Are there b) Are there a c) Were there a

5. … train at the station?

 • a) Are there b) Is there c) Is there a

6. There are no picturesque sights in our city.

 • a) is no b) aren’t no c) are no

7. There … any children in the room.

 • a) aren’t b) are c) were

8. There … a key on the newspaper.

 • a) are b) were c) is

 

Odpovědi:

 • 1a) 2b) 3b) 4a) 5c) 6c) 7a) 8c)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy