Travelling and transport – maturitní otázka

angličtina

 

Otázka: Travelling and transport

Jazyk: Angličtina

Přidal(a): Vanickova.Dominika

 

 

I’m going to speak about:

  • First – Means of transport and comparison
  • Than – My favourite traveling (about me)
  • Than – Travelling abroad
  • And finally -Types of accommodation

 

Means of transport and comparison

People travel a lot of present because of work, school, family, shopping,entertainment,
Lidé cestují hodně přítomen, protože za práce, škola, rodina, nakupování,zábava
sightseeing,new friends, spending money (get to know new places, countries, holidays )
vyhlídkové, noví přátelé,utrácet peníze(dostat na poznat nová místa, země, svátky)
Traveling is the question of money. There are many types of traveling.
Cestování je otázka o-z peněž.Tam je mnoho typů z cestování.
Transport can be PRIVATE or PUBlic.
Doprave chce být soukromá nebo veřejná.
PRIVATE transport can include cars, trucks,lorries, vans, motorbikes,motorcycles
Soukromá doprava chce zahrnovat auta,nakladní auta,kamiony,dodávky,motorka,motockyly
mopeds,bicycles,scooters.
mopedy,kola,skutry.
PUBlic land transport includes trams,
Veřejný pozemek dopravy zahrnuje tramvaje
underground,trains,bus and coach.
podzemí,vlaky, autobu a dalkový autobus
PUBlic air travel means airplane and helicopters.
Veřejný vzduch dopravy prostředky letadla a helikoptery
SEA transport for people includes ferries, ocean liners, yacht
and ships.
Moře doprave pro lidi zahrnuje trajekty,ocean parníky,jachty a lodě.

 

My favourite traveling (about me)

I mostly travel : by train, by bus, by car, walk and by bike.
Já většinou cestuji vlakem,autobusem,autem,pěšky a kole.
My favourite means are skate and bike. I prefer ride a bike in summer.
Můj oblíbený prostředky jsou brusle a kolo. Já dávám přednost ježdění na kole v létě.
I live in a small village Kožušany near Olomouc.
Já bydlím v malé vesnici Kož blízko Ol.
I travel by train to school sometimes by bus because there is a bus stop near my house and
sometimes by car with my parents.
Já cestuji vlakem do školy někdy autobusem protože tam je zastavka blízko mého domu a někdy autem s rodiči.
Best I like to travel by car because it is most comfortable but I haven’t got a driving license.
Nejlepší Já mám ráda cestování autem protože to je mnoto pohodlné ale já nemám řidičák
I feel that our public transport system is very good because it is cheap.
Já cítím že naše veřejná doprava system je velmi dobrý protože, to je levné. 7.
Our public transport could be improved by in the village because in my village there is a very
bad transport. Naše veřejná doprava mohla byt zlepšena u v vesnici proton v mojí vesnici tam je velmi špatná
doprava

 

Travelling abroad

When people travel abroad they travel mostly in summer because they want to relax have a rest
and enjoy their holidays.
Když lidé cestují zahraničí oni cestují většinou v létě protože oni chtějí relaxovat a mít klid a užívat si jejich prázdniny.
If I had money, I would travel to the world.
Kdybych Já měla peníze, Já bych chtěla cestovat po světě
When traveling around the country I prefer to go by car.
Když cestuji kolem zeme Já dávám předsnost jet autem.

 

Types of accommodation

I prefer a hotel to a camp.
Já dávám přednost hotelu před kampem.
If you travel abroad you can stay in
Když ty cestovat do zahraničí ty mužeš pobývat v

HOTEL
(expensive,all inclusive,comfort,bathroom,balcony,eating in a restaurant,the choice of food)
(drahé, plná penze, pohodlí, koupelna, balkón, stravování v restauraci, výběr jídla)

HOSTEL
(not expensive,good comfort,good foot,not luxury)
(Není drahý, dobrý komfort, dobré nohy, ne luxus)

CAMP
in a tent, in an apartment or in a small cottage
ve stanu, v bytě nebo v malém domku
(bathroom and wc is only in camp for all people,sometimes you can use a small kitchen)
(Koupelna a WC je pouze v táboře pro všechny lidi, někdy můžete použít malou kuchyň)
If I travel abroad : You need insurance.
You must know the language.
You need an identity card or a passport.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: