Between, among, by, with

 

Téma: Between, among, by, with

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

V této kapitole se dozvíte rozdíl mezi předložkami by, with, among a between.

 

1) Between nebo among

 • V angličtině máme dvě předložky s významem “mezi”.  Vysvětlíme si, kdy se používá předložka between a kdy among.

Předložka between má význam “mezi přesně dvěma objekty” (mohou to být věci, osoby apod.)

 • She was sitting between Kate and Ann.
 • There is a bridge between two beautiful towns.

 

Předložka among znamená “mezi více než dvěma objekty”.

 • Mrs. Jackson is the greatest teacher among us.
 • There are a lot of famous people among her friends.

 

2) By nebo with

 • V trpném rodě (Passive Voice) často musíme vybírat mezi předložkami by nebo with. Význam těchto předložek však není stejný.

Předložka by uvádí, kdo nebo co způsobilo nějaký děj.

 • The bridge has been repaired by your brother (your brother has repaired the bridge).
 • She was noticed … by the teacher yesterday (the teacher noticed her yesterday).

 

Předložka with popisuje nástroj, pomocí kterého děj byl způsoben.

 • The bridge has been repaired with the best equipment (somebody used the best equipment to repair the bridge).
 • The front door was opened with the key (somebody used the key to open the front door).

 

Jsou nyní rozdíly jasnější? Připravili jsme test na správné používání předložek:

1) This e-mail was written … me yesterday.

 • a) between b) among c) by d) with

2) There were a discussion … Elizabeth and her husband.

 • a) between b) among c) by d) with

3) John was absorbed … his thoughts.

 • a) between b) among c) by d) with

4) This thing isn’t popular … the Czechs.

 • a) between b) among c) by d) with

5) There is a car … the school and the bank.

 • a) between b) among c) by d) with

6) She hasn’t found her daughter … these girls.

 • a) between b) among c) by d) with

7) This television channel has never been watched … Ann.

 • a) between b) among c) by d) with

8) The sofa has been cleaned … the paper.

 • a) between b) among c) by d) with

 

Odpovědi:

 • 1c) 2a) 3c) 4b) 5a) 6b) 7c) 8d)

Další podobné materiály na webu: