Between, among, by, with

Proč nejde kopírovat?  💾 Stáhnout materiál  ✖ Nahlásit chybu

 

Téma: Between, among, by, with

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

V této kapitole se dozvíte rozdíl mezi předložkami by, with, among a between.

 

1) Between nebo among

  • V angličtině máme dvě předložky s významem „mezi“.  Vysvětlíme si, kdy se používá předložka between a kdy among.

Předložka between má význam „mezi přesně dvěma objekty“ (mohou to být věci, osoby apod.)

  • She was sitting between Kate and Ann.
  • There is a bridge between two beautiful towns.

 

Předložka among znamená „mezi více než dvěma objekty“.

  • Mrs. Jackson is the greatest teacher among us.
  • There are a lot of famous people among her friends.

 

2) By nebo with

  • V trpném rodě (Passive Voice) často musíme vybírat mezi předložkami by nebo with. Význam těchto předložek však není stejný.

Předložka by uvádí, kdo nebo co způsobilo nějaký děj.

  • The bridge has been repaired by your brother (your brother has repaired the bridge).
  • She was noticed … by the teacher yesterday (the teacher noticed her yesterday).

 

Předložka with popisuje nástroj, pomocí kterého děj byl způsoben.

  • The bridge has been repaired with the best equipment (somebody used the best equipment to repair the bridge).
  • The front door was opened with the key (somebody used the key to open the front door).

 

Níže naleznete test, ve kterém si procvičíte rozdíly mezi slovičky between, among, by, with. Materiál ke studiu [zde].

This e-mail was written ___ me yesterday.
There were a discussion ___ Elizabeth and her husband.
John was absorbed ___ his thoughts.
This thing isn’t popular ___ the Czechs.
There is a car ___ the school and the bank.
She hasn’t found her daughter ___ these girls.
This television channel has never been watched ___ Ann.
The sofa has been cleaned ___ the paper.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy