Between, among, by, with

 

Téma: Between, among, by, with

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

V této kapitole se dozvíte rozdíl mezi předložkami by, with, among a between.

 

1) Between nebo among

  • V angličtině máme dvě předložky s významem „mezi“.  Vysvětlíme si, kdy se používá předložka between a kdy among.

Předložka between má význam „mezi přesně dvěma objekty“ (mohou to být věci, osoby apod.)

  • She was sitting between Kate and Ann.
  • There is a bridge between two beautiful towns.

 

Předložka among znamená „mezi více než dvěma objekty“.

  • Mrs. Jackson is the greatest teacher among us.
  • There are a lot of famous people among her friends.

 

2) By nebo with

  • V trpném rodě (Passive Voice) často musíme vybírat mezi předložkami by nebo with. Význam těchto předložek však není stejný.

Předložka by uvádí, kdo nebo co způsobilo nějaký děj.

  • The bridge has been repaired by your brother (your brother has repaired the bridge).
  • She was noticed … by the teacher yesterday (the teacher noticed her yesterday).

 

Předložka with popisuje nástroj, pomocí kterého děj byl způsoben.

  • The bridge has been repaired with the best equipment (somebody used the best equipment to repair the bridge).
  • The front door was opened with the key (somebody used the key to open the front door).

 

[qsm quiz=4]

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: