Krátká odpověď na obecnou otázku

 

Téma: Krátká odpověď na obecnou otázku

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Na obecnou otázku (general question) v angličtině můžeme odpovědět dvěma základními způsoby:

> Did you talk to Elizabeth yesterday?

 • 1) No, I didn’t talk to Elizabeth yesterday (formálnější odpověď).
 • 2) No, I didn’t (krátká odpověď).

 

Jak vytvoříme krátkou odpověď v angličtině? Vysvětlíme to na příkladech.

> Pokud chceme dat kladnou odpověď na otázku, použijeme následující vzor:

 • Slovo Yes + podmět + pomocné nebo modální sloveso v otázce.

 

Ukázky použití: 

Do you play football?

 • Yes, I do.

Are you watching TV now?

 • Yes, I am.

Can you come earlier next time?

 • Yes, I can.

 

Pro tvorbu záporné odpovědi postupujeme podle vzoru:

> Slovo No + podmět + pomocné nebo modální sloveso v otázce + zápor not.

Poznámka: v záporných odpovědích často používáme zkrácené tvary jako don’t, didn’t, wasn’t apod.

 

Ukázky použití: 

Do you play football?

 • No, I don’t (I do not).

Are you watching TV now?

 • No, I’m not.

Can you come earlier next time?

 • No, I can’t.

 

Dejte pozor na správné časování pomocného slovesa v odpovědi:

Were you watching TV a 9 p.m.?

 • No, I wasn’t.

 

Nyní zkuste dát krátké odpovědi na otázky v tomto testu:

Do you have any time for me?

 • Yes, I do.
 • Yes, it is.

Did John phone you yesterday?

 • a) Yes, he did.
 • b) Yes, he has.

Was it a bad day?

 • a) No, it was.
 • b) No, it wasn’t.

Are you married?

 • a) Yes, I do.
 • b) Yes, I am.

Are there a lot of girls in your group?

 • Yes, they are.
 • Yes, there are.

Did you go to bed late last night?

 • a) No, I didn’t.
 • b) No, I don’t.

Would you wait half an hour, please?

 • a) Yes, I do.
 • b) Yes, I would.

Are you reading the newspaper?

 • a) No, I’m not.
 • b) No, I don’t.

Could you write this word?

 • a) Yes, I could.
 • b) Yes, I write.

Is he a nice man?

 • a) No, he is.
 • b) No, he isn’t.

 

Odpovědi:

 • 1a) 2a) 3b) 4b) 5b) 6a) 7b) 8a) 9a) 10b)

Další podobné materiály na webu: