Krátká odpověď na obecnou otázku

 

Téma: Krátká odpověď na obecnou otázku

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

Na obecnou otázku (general question) v angličtině můžeme odpovědět dvěma základními způsoby:

> Did you talk to Elizabeth yesterday?

  • 1) No, I didn’t talk to Elizabeth yesterday (formálnější odpověď).
  • 2) No, I didn’t (krátká odpověď).

 

Jak vytvoříme krátkou odpověď v angličtině? Vysvětlíme to na příkladech.

> Pokud chceme dat kladnou odpověď na otázku, použijeme následující vzor:

  • Slovo Yes + podmět + pomocné nebo modální sloveso v otázce.

 

Ukázky použití: 

Do you play football?

  • Yes, I do.

Are you watching TV now?

  • Yes, I am.

Can you come earlier next time?

  • Yes, I can.

 

Pro tvorbu záporné odpovědi postupujeme podle vzoru:

> Slovo No + podmět + pomocné nebo modální sloveso v otázce + zápor not.

Poznámka: v záporných odpovědích často používáme zkrácené tvary jako don’t, didn’t, wasn’t apod.

 

Ukázky použití: 

Do you play football?

  • No, I don’t (I do not).

Are you watching TV now?

  • No, I’m not.

Can you come earlier next time?

  • No, I can’t.

 

Dejte pozor na správné časování pomocného slovesa v odpovědi:

Were you watching TV a 9 p.m.?

  • No, I wasn’t.

 

[qsm quiz=5]

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: