Krátká odpověď na obecnou otázku

 

Téma: Krátká odpověď na obecnou otázku

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

Na obecnou otázku (general question) v angličtině můžeme odpovědět dvěma základními způsoby:

> Did you talk to Elizabeth yesterday?

  • 1) No, I didn’t talk to Elizabeth yesterday (formálnější odpověď).
  • 2) No, I didn’t (krátká odpověď).

 

Jak vytvoříme krátkou odpověď v angličtině? Vysvětlíme to na příkladech.

> Pokud chceme dat kladnou odpověď na otázku, použijeme následující vzor:

  • Slovo Yes + podmět + pomocné nebo modální sloveso v otázce.

 

Ukázky použití: 

Do you play football?

  • Yes, I do.

Are you watching TV now?

  • Yes, I am.

Can you come earlier next time?

  • Yes, I can.

 

Pro tvorbu záporné odpovědi postupujeme podle vzoru:

> Slovo No + podmět + pomocné nebo modální sloveso v otázce + zápor not.

Poznámka: v záporných odpovědích často používáme zkrácené tvary jako don’t, didn’t, wasn’t apod.

 

Ukázky použití: 

Do you play football?

  • No, I don’t (I do not).

Are you watching TV now?

  • No, I’m not.

Can you come earlier next time?

  • No, I can’t.

 

Dejte pozor na správné časování pomocného slovesa v odpovědi:

Were you watching TV a 9 p.m.?

  • No, I wasn’t.

 

Níže naleznete test, ve kterém si procvičíte krátké odpovědi.

Materiál ke studiu [zde].

Do you have any time for me?

Did John phone you yesterday?

Was it a bad day?

Are you married?

Are there a lot of girls in your group?

Did you go to bed late last night?

Would you wait half an hour, please?

Are you reading the newspaper?

Could you write this word?

Is he a nice man?Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy