Lend x Borrow, Advise x Advice

 

Téma: Lend x Borrow, Advise x Advice

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

A) Anglická slovesa lend a borrow se často pletou z důvodu, že mají podobný význam (půjčit).

 • Kate borrowed this thing from her parents.
 • He will lend you his beautiful watch.

 

Kde se používá lend a kde borrow? Není to složité.

1) Sloveso lend používáme, pokud půjčíme naší věc někomu.

 • I can lend you some money.
 • She often lends something to her sister.

 

2) Sloveso borrow se používá, pokud naopak určitou věc nemáme a půjčíme si ji od někoho.

 • I’m going to borrow some money from Michael.
 • Could I borrow your keys?

 

Uvedená slovesa se liší i používáním předložek – po slovesu borrow následuje předložka from, sloveso lend se používá s předložkou to nebo bez předložky.

 • He has borrowed the umbrella from Richard.
 • He has lent the umbrella to Richard.

 

B) Advise a advice 

Tato dvě slova se liší nejen písmenem a výslovností, ale i gramatickou funkcí. Advise je sloveso (radit), advice je podstatné jméno (rada).

 • I forgot about your advice.
 • May I give you some advice?

 

Advise se většinou se používá ve variantě advise + předmět+ infinitiv. U slova advice je dobré zmínit, že se jedná o nepočitatelné podstatné jméno.

 • She advised us to phone them later.
 • He advises me to leave this company.

 

Zkuste použít správná slovíčka v následujícím testu:

1. I don’t have any paper. Can you … me yours?

 • a) borrow b) lend

2. Bob wants to … a car from Chris.

 • a) borrow b) lend

3. He can … you this flag.

 • a) borrow b) lend

4. May I … your pen?

 • a) borrow b) lend

5. She often … her things to Jane.

 • a) borrows b) lends

6. I’m not going to listen to your …

 • a) advise b) advice

7. She was … to wait a minute.

 • a) advised b) adviced

8. Bob often asks me for …

 • a) advise b) advice

9. They … us to see the house at night.

 • a) advised b) adviced

10. I … you to get up earlier.

 • a) advise b) advice

 

Odpovědi:

 • 1b) 2a) 3b) 4a) 5b) 6b) 7a) 8b) 9a) 10a)

Další podobné materiály na webu: