Lend x Borrow, Advise x Advice

Proč nejde kopírovat?  💾 Stáhnout materiál  ✖ Nahlásit chybu

 

Téma: Lend x Borrow, Advise x Advice

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

A) Anglická slovesa lend a borrow se často pletou z důvodu, že mají podobný význam (půjčit).

 • Kate borrowed this thing from her parents.
 • He will lend you his beautiful watch.

 

Kde se používá lend a kde borrow? Není to složité.

1) Sloveso lend používáme, pokud půjčíme naší věc někomu.

 • I can lend you some money.
 • She often lends something to her sister.

 

2) Sloveso borrow se používá, pokud naopak určitou věc nemáme a půjčíme si ji od někoho.

 • I’m going to borrow some money from Michael.
 • Could I borrow your keys?

 

Uvedená slovesa se liší i používáním předložek – po slovesu borrow následuje předložka from, sloveso lend se používá s předložkou to nebo bez předložky.

 • He has borrowed the umbrella from Richard.
 • He has lent the umbrella to Richard.

 

B) Advise a advice 

Tato dvě slova se liší nejen písmenem a výslovností, ale i gramatickou funkcí. Advise je sloveso (radit), advice je podstatné jméno (rada).

 • I forgot about your advice.
 • May I give you some advice?

 

Advise se většinou se používá ve variantě advise + předmět+ infinitiv. U slova advice je dobré zmínit, že se jedná o nepočitatelné podstatné jméno.

 • She advised us to phone them later.
 • He advises me to leave this company.

 

Zkuste použít správná slovíčka v následujícím testu:

I don’t have any paper. Can you ___ me yours?
Bob wants to ___ a car from Chris.
He can ___ you this flag
May I ___ your pen?
She often ___ her things to Jane.
I’m not going to listen to your ___.
She was ___ to wait a minute.
Bob often asks me for ___.
They ___ us to see the house at night.
I ___ you to get up earlier.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy