Množné číslo podstatných jmen

 

Téma: Množné číslo podstatných jmen

Jazyk: Angličtina – gramatika

Sponzor článku: Studijni-svet.cz

 

 

Množné číslo podstatných jmen

Základní pravidlo říká, že pro tvorbu množného čísla máme přidat k anglickému podstatnému jménu koncovku -s.

 • a book -> books
 • a champion -> champions
 • a night -> nights

Na první pohled není to složité. Bohužel máme v angličtině podstatná jména, kde se množné číslo tvoří jinak.

 

Nejdůležitější výjimky při tvorbě množného čísla

> Pokud podstatné jméno končí na -s, -ss, -ch, -sh, -x, -z, máme přidat koncovku -es.

 • an address – addresses
 • a match – matches
 • a mix – mixes

 

U podstatných jmen končících na „-y“ se podíváme na předchozí písmeno. Pokud před -y je samohláska, přidáme pouze koncovku -s.

 • a key – keys
 • a boy – boys

 

Pokud před -y je souhláska, máme vytvořit množné číslo změnou koncovky -y na koncovku – ies.

 • a company – companies
 • a reply – replies

 

U podstatných jmen končících na -f nebo -fe se tato koncovka mění na – ves:

 • a half – halves
 • a life – lives

 

U některých podstatných jmen na -f vytvoříme množné číslo přidáním koncovky -s:

 • a chief -chief
 • a belief – beliefs

 

Pokud podstatné jméno končí na -o, většinou se přidává koncovka -es, ale i zde jsou výjimky:

 • A potato –potatoes
 • But: a zoo – zoos

 

Některá anglická podstatná jména mají unikátní tvary množného čísla. Budete se muset tato slova naučit. Příklady:

 • a man – men
 • a woman – women
 • a child – children
 • a foot – feet
 • a sheep – sheep

 

Zkuste zvolit správné tvary množného čísla v testu.

 • 1. I know the … (reason) for his absence.
 • 2. We visited these … (city) in 2017.
 • 3. They are going to buy a lot of … (knife).
 • 4. I was told about his … (crime).
 • 5. There are two … (boss) in our company.
 • 6. These … (man) have a lot of money.
 • 7. Look at these wonderful … (watch).
 • 8. She doesn’t eat …(tomato).
 • 9. We’re going to spend two … (day) abroad.
 • 10. He has never paid … (tax).

 

Odpovědi:

 • 1. reasons 2. cities 3. knives  4. crimes. 5.  bosses 6. men 7. watches. 8. tomatoes 9. days 10. taxes
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: