Předložky po slovesech

 

Téma: Předložky po slovesech

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Při používání předložek po anglických slovesech často dochází k chybám. Bohužel nemáme jasná pravidla pro výběr předložky. Podívejte se například na následující dvě věty, kde má předložka for pokaždé jiný význam:

 • We’ll wait for you – Budeme na vás čekat.
 • We’ll pay for you – Zaplatíme za vás.

 

Nezbývá tedy jiná možnost, než se naučit, kde se jaká předložka používá. Níže uvádíme časté příklady některých anglických sloves s následujícími předložkami.

 • Ask somebody for something – požádat o něco
 • Believe in something – věřit v něco
 • Borrow something from somebody – půjčit si něco od někoho
 • Concentrate on somebody/something – soustředit se na někoho/něco
 • Count on somebody/something – počítat s někým/něčím
 • Demand something from somebody – vyžadovat něco od někoho
 • Excuse somebody for something – omluvit někoho za něco
 • Hide from somebody/something– schovat se před někým/něčím
 • Laugh at somebody/something – smát se někomu/něčemu
 • Lend something to somebody– půjčit něco někomu
 • Look at somebody/something – podívat se na někoho/něco
 • Participate in something – účastnit se něčeho
 • Pay for somebody/something – platit za někoho/něco
 • Praise somebody for something – chválit někoho za něco
 • Prepare for something – připravit se na něco
 • Punish somebody for something – potrestat někoho za něco
 • React to something – reagovat na něco
 • Reply to somebody – odpovědět někomu
 • Search for somebody/something – hledat někoho/něco
 • Send for somebody/something – poslat za někým/něčím
 • Shout at somebody/something – křičet na někoho/něco
 • Smile at somebody/something – usmívat se někomu/něčemu
 • Specialize in something – specializovat se na něco
 • Talk to somebody – mluvit s někým
 • Thank somebody for something – děkovat někomu za něco
 • Wait for somebody/something – čekat na někoho/něco
 • Warn somebody about something – upozornit někoho na něco
 • Work on something – pracovat na něčem
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy