Some, any, no

 

Téma: Some, any, no

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

V angličtině máme dvě slova s významem “nějaký”: some a any.

 • There is some information on their website.
 • Do you have any questions?

 

Slovo some se používá v kladných větách.

 • John’s parents gave him some money.
 • She wants some meat.

 

V záporných větách místo slova some používáme any.

 • I didn’t find any mistakes in the letter.
 • They didn’t watch any films yesterday.

 

Podívejte se na předchozí příklady -> pomocí záporu “no“ můžeme vytvořit věty s podobným významem.

 • I found no mistakes in the letter.
 • They watched no films yesterday.

 

Anglická věta nemůže obsahovat dva zápory. Pokud vytvoříme větu se slovem no, zápor not pak nepoužijeme:

 • There are no people in the room (správná věta).
 •  ̶T̶h̶e̶r̶e̶ ̶a̶r̶e̶n̶’̶t̶ ̶n̶o̶ ̶p̶e̶o̶p̶l̶e̶ ̶i̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶r̶o̶o̶m̶ (věta s chybou).

 

V tázacích větách se většinou používá slovo any.

 • Do you have any brothers or sisters?
 • Were there any teachers at the meeting?

 

Some najdeme pouze v zdvořilých otázkách jako:

 • Would you like some beer?
 • Could you lend me some money, please?

 

Slova some, any, no následují počitatelným podstatným jménem v množném čísle (some thoughts) nebo nepočitatelným podstatným jménem (samozřejmě v jednotném čísle: some love).

 

Test na použití slovíček some, any a no najdete níže.

1. She asked for … help.

 • a) some b) any

2. They didn’t play … matches on Saturday.

 • a) some b) any

3. He hasn’t bought … potatoes.

 • a) no b) any

4. Could give me … advice?

 • a) Some b) any

5. Are there … umbrellas on the sofa?

 • a) Some b) any

6. I heard … noise.

 • a) some b) any

7. There are … markets in this town.

 • a) no b) any

8. Did you visit … famous sights yesterday?

 • a) some b) any

 

Odpovědi:

 • 1a) 2b) 3a) 4a) 5b) 6a) 7b) 8b)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: