Rozdíl mezi it’s a its

 

Téma: Rozdíl mezi it’s a its

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Rozdíl mezi it’s a its

Podobnost slovíček its a it’s vede k častým chybám.

 • It’s necessary to learn English.
 • We love our country and its people.

 

Jaký je základní rozdíl mezi těmito dvěma výrazy?

1) It’s je zkráceným tvarem pro spojení zájmena it se slovesem be v 3. os. j.č. (it is, případně it was).

 • It’s a wonderful night (It is a wonderful night).
 • It’s my opinion (It was my opinion).

2) Slovo its je nesamostatným přivlastňovacím zájmenem (používá se, pokud něco patří neživotnému podstatnému jménu).

 • You have a nice car. Its windows are large.
 • What a beautiful city! I enjoyed its attractions.

 

Jak tedy poznáme, kde se používá its a kde it’s? Ve většině případů je to jasné z kontextu.

 • It’s useful to have a lot of friends (vazba ”its useful to have” nemá význam).
 • This project is well-known. We are interested in its success (nemůžeme vytvořit podobnou větu s it’s).

 

Jde to pochopit i podle gramatických vlastností. Zájmeno its nemůže stát před podstatným jménem s členem (stejně jako jiná přivlastňovací zájmena). Jednoduchý příklad:

 • It’s an interesting film – v tomto případě neurčitý člen an dává nám vědět, že se jedná o spojení it’s.

 

Zkuste si test na používání it/it’s.

… your pen.

 • It’s b) Its

… name sounds strange.

 • It’s b) Its

… Friday. Let’s go for a walk.

 • It’s b) Its

… features are unique.

 • It’s b) Its

… a bad week for us.

 • It’s b) Its

I can’t find … address.

 • It’s b) Its

… the largest room here.

 • It’s b) Its

… a famous book.

 • It’s b) Its

We discussed the meeting and … language.

 • It’s b) its

I’m shocked with … taste.

 • It’s b) its

 

Odpovědi: 

 • 1a) 2b) 3a) 4b) 5a) 6b) 7a) 8a) 9b) 10b)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy