Sports – questions – otázky k maturitě

angličtina

 

Otázka: Nature and weather

Jazyk: Angličtina

Přidal(a): Jury

 

 

1. Why are sports and important for our lives? Proč jsou sporty důležité pro náš źivot?

Nowadays are sports really popular, especial for young people. They are helping us to forget about our problems and duties. It is awesome way how to relax and get into better mood. Sports have beneficial effect on our physical and mental health. Sports also connect people and keeping them fit.

Nyní jsou sporty velmi populární, zejména pro mladé lidi. Pomáhají  nám zapomenout na naše problémy a povinnosti. Je to zkvělý způsob ja relaxovat a dostat se do lepší nálady . Sporty mají “blahodárný”(prostě dobrej vlil na naše psych. a mentální zdraví). Sporty také spojují lidi a udržují je v kondici.

 

2. Can you name any indoor and outdoor sports and games? Vyjmenuj indoor a outdoor sporty..

All sports and games are usually divided into two groups indoor and outdoor, it depend on place where they can be practised. Indoor sports are gymnastics, table tennis, boxing, wrestling etc. On the other hand, among outdoor sports are skiing (down-hill, cross-country, slalom, ski jump) sledding, hiking, climbing, horse riding, cycling, golf and some aquatic sports such as water skiing, rowing, yachting, canoeing or windsurfing. Most sports and game can be done both indoors and outdoors. These are for example athletics (sprints, middle and long distance runs, hurdles, high and long jump, pole vault, shot put, javelin and discus throw) ball games like football, basketball, volleyball, handball, tennis, skating(figure skating or speed skating) and swimming.

Nejvíc na píču otázka v podstatě sem to opsal, nechápu jakej zmrd vemejšlel tenhle telefoní seznam sportů…

Všechny sporty a hry jsou obvykle rozděleny do vou skupin, vnitřní a venkovní, zaleží na místě kde můžou být vykonávany. Vnitřní sporty jsou gymnastika, ping pong, box, wrestling, atd… Na druhou stranu mezi venkovní sporty patrří……… nějáké vodní sporty jak vodní lyžováním, veslování, yachting, conoování, serf. Větśina sportů může být konána venku i ve vnitř. Thyle sporty jsou například atletika(spirnty, střední, dlouhý tratě, překážky, skoky- vysoký dálky, o tyći, vrh koulí, hod diskem/oštěpem) míčové hry ….

 

3. What sports facilities do you know? Jaká znáš sportoviště?

In Prague is a lot of sport facilities, for example summer or winter stadiums. In last few years become very popular fitness centres and gyms. We could say that national Czech sports are football and Hockey, so in Prague are many football fields and hockey stadiums.  In summer we can visit swimming pools, volleyball or tennis courts. In Prague is a lot of opportunities where to sport maybe too much.

V praze je mnoho sportovních zařízení, například letní a zaminí stadióny. V posledních pár letech začaly být velmi populární fitness centra a tělocvičny/posilovny. Mohli bychom říct, že našemi nárondími sporty jsou hokej a fotbal, takže je v praze mnoho fotbalových hřišť a hockeyových staidónů. V létě můžeme navštívit bazény, nebo volejbalové/tenisové kurty. V praz je mnho příležitostí kde sportovat, možná až příliž…

 

TOHLE JE NAPSANÝ RELATIVNĚ DOBŘE, celý si to zkus přečíst a zvážit co je důležitý já sem něco podtrhal, ale chce to znát asi všechno :/

4. What sports and games are popular in Britain? Jaké sporty jsou populární v británii?

 

Britové jsou velkými milovníky sportů, a když už žádný nehrají či nesledují, tak si o nich rádi povídají. Británie je někdy označována za kolébku sportů, protože byla místem vzniku mnoha populárních her, z nichž nejrozšířenější je fotbal. Je všeobecně známo, že při fotbale spolu soupeří s míčem dva jedenácti členné týmy na travnatém poli. Cílem hry je umístit míč do brány protihráče. V Británii působí velké množství klubů (například Manchester United, Arsenal, F.C. Liverpool) a v Londýně se nachází jeden z největších fotbalových stadionů – stadion ve Wembley. Rugby je také velmi populární. Tato hra byla poprvé hrána ve škole ve městě Rugby v Anglii. Odtud tedy pochází její název. V tomto případě je míč oválný.Zatímco golf pochází ze Skotska, kriket vždy byl a bude Anglickou národní hrou. Spolu s fotbalem jsou nejsledovanějším sportem koňské dostihy, nejznámějším překážkovým dostihem je Velká národní, která se pořádá v Aintree blízko Liverpoolu. Další každoročně pořádaná sportovní událost, na kterou se Britové těší, je univerzitní závod ve veslování mezi Oxfordem a Cambridge, ten se koná na řece Temži.Tenisová sezóna vrcholí na turnaji ve Wimbledonu, který probíhá v Londýně na začátku června.Pro relaxaci je také hrán squash.

V USA byla většina sportů do znaćné miry “zkomerčňována”. Čtyři nejpřednějśí profeisonální hry jsou Americký fobtal, baseball, basketball, a hokej. Tyto hry jsou jedná velká show ve které sportovní hvězdy vydělají spoustu peněz. Americký fotbal se liší od evropského hlavně tvarem míče,( Ovalný) také způsobem vedením míče(v rukou) a formou skorování(touchdowns a góly z pole). Evropský fotbal býva nazýván Soccer. Ostatní spoty jako tennis nebo přední Indianásnký lacrosse jsou take populární.

 

6. What sports and games do people in our country enjoy? Jaké sporty si lidé v tvojí zemi užívaj?..

I think that we can say that our national sports are football and hockey, almost every fifth children play one of these sports. We have many football and hockey legends like Pavel Nedvěd, Josef Masopust, Rosický, Jágr etc.  In our country are generally very popular ball games volleyball, basketball,handball and tennis. We have also a lot successful sportsman in athletics, for example Jan železný a javelin thrower or Roman Šebrle decathlete,they are famous all over the world. Sports are part of our culture literally we are really enjoying doing sports.

Myslím si že můžeme říct, že našemi nárdoními sporty jsou fotbal a hockey, téměř každé páté dítě hraje jedne z těchto sportů. Máme mnoho fotbalových a hokejových legen jako Pavel Nedvěd, Josef Masopust, Rosický, Jágr atd. V naší zemi jsou obecné velmi popuplární míčové hry, games volleyball, basketball,házená a tennis. Máme také mnoho uśpěšných sportovců v atletice napŕíklad Jan železný-oštěpař nebo Roman Šebrle-desetibojař, jsou známý po celém svétě. Sporty jsou součátí naśí kultur, doslova si užíváme sportotvání

 

7. What do you know about Olympic Games? Co víš o olimpiádě?

The Olympic Games came from Greece. They were focusing on the ideal of all-round developed person.The Olympics were renewed by Pierre de Coubertin about hundred years ago and today as well as in ancient times they take place every four years. Since 1924 there have been two parts of the games-the winter and the summer part which have been changed once every two years. It is top of the carrier to become Winners of the Olympics Games.

But there are also other very important sports events like the World and European Championships and Cups in various sports.

Olympijské hry přišli z Řecka. Soustředili se na ideal kompletné vyvinuté osobnosti. Olympiáda byla obnovená Pierre de Coubertin zhruba před sto lety a dnes stejně jako v antických letech se koná každé 4 roky. Od 1925 zde byli dvě části her letní a zimní olympiáda, které se střídají po dvou letech. Je to vrchol cariéri stat se vítéžem olympiády .

Ale jsou zde další duležíté sportonví události jako Světové a evropské mistrovství a poháry v ruzných sportech

 

8. What is your PE (physical education) lesson like? Jaké jsou tvoje fyzycké lekce? Tohle je ale úplnej kus hovna 😀

Náš fyzický trénink je trošku vzácný, máme ho pouze dvakrát týdně. Před tréninkem začneme tím že se převlkéneme do sportonvího, jako tryčko, šortky, trackové kalhoty, mikinu, tenisky nebo plavky v kabicnce. Když je počasí dobré náš trénink je obvykled vyplněn běháním, skákáním, nebo jen hrajeme hry. Na začátku se vždy musíme trochu udělat zahřívací cvičení. V zimě nebo kdyź je špatné počasí jdeme do tělárny a děláme gymnastiku nebo jdeme do plaveckýho bazénu kde hrajeme vodní polo nebo plaveme.

 

9. What is your attitude to sports?

I like them. I used to play fooball and danced.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy