Svolení a požadavky – modální slovesa

 

Téma: Modální slovesa – svolení a požadavky

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Modální slovesa v angličtině často mají několik významů. Slovesa can a may nejsou výjimkou:

 • I can play tennis very well (sloveso can v tomto případě vyjadřuje schopnost).
 • I think they may win the league (zde sloveso may znamená pravděpodobnost).

 

V tomto článku se však budeme věnovat další funkci těchto sloves -> vyjádření svolení nebo požadavku. 

 • You can visit us at 5 p.m.
 • You may enter the room.
 • I’m sorry, could I talk to Chris?

 

Pokud chceme něco někomu povolit, vytvoříme kladnou větu pomocí slovesa can nebo slovesa may. Modální sloveso can se používá v neformálních situacích (např. při jednání s kamarády), věty se slovesem may jsou formálnější.

 • You can take this pen (neformální věta).
 • You may take this pen (formální věta).

 

Pokud chceme o povolení (případně i o další věci) požádat, můžeme použít nejen slovesa can a may, ale i modální sloveso could. Pravidla jsou v tomto případě podobná.

1) Modální sloveso can se používá pro neformální požadavky:

 • Can you write his word?
 • Can you give me this thing?

2) Modální sloveso could přidává větě zdvořilost:

 • Could you write me your address?
 • Could you phone me later?

3)  May je nejformálnějším z těchto sloves:

 • May I take these papers?
 • May we stay at home?

Poznámka: na zdvořilostní otázky často dáváme kratší odpovědi.

 • May I take these papers?
 • Yes, please (místo Yes, you may).

 

Použijte správná slovesa v následujícím testu. Pokud správných variant je více, použijte tu formálnější.

1. You … go with us tomorrow.

 • a) can b) could

2. You … spend our money.

 • a) can b) may

3. … you repair my car, please?

 • a) Can b) Could

4. … I eat this meal?

 • a) Could b) May

5. You … leave the meeting now.

 • a) can b) could

6. … I ask you about it?

 • a) May b) Can

7. Michael said we … look at his cat.

 • a) can b) could

8. … I have some beer?

 • a) Can b) Could

 

Odpovědi:

 • 1a) 2b) 3b) 4b) 5a) 6a) 7b) 8b)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: