Tvorba Participle I – “ingový” tvar slovesa

 

Téma: Tvorba Participle I – “ingový” tvar slovesa

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

V průběhových časech (Present Participle, Past Participle) tvoříme “ingový” tvar slovesa. Na první pohled se jedná o jednoduchou gramatickou otázku – bereme základní tvar slovesa a přidáváme koncovku – ing:

 • Watch – watching
 • Call –calling
 • Search –searching

 

Angličtina je známá výjimkami, takže je nutné si dát pozor případy, kdy před přidáním koncovky -ing musíme změnit infinitiv slovesa.

1) Pokud anglické sloveso končí na -e, vynecháme toto písmeno při tvorbě “ingového” tvaru:

 • Write – writing
 • Give – giving
 • Take – taking

 

Pokud anglické sloveso končí na -ie, tato koncovka se mění na -y:

 • Lie – lying

 

Poznámka: na rozdíl od tvorby minulého příčestí (Participle II) zde nedochází ke změně koncovky -y na -i:

 • Reply – replying (Participle I)
 • Reply – replied (Participle II)

 

Dalším složitým momentem je zdvojení koncové souhláska u sloves, končících na následující skupinu písmen: souhláska + samohláska + souhláska:

 • Forbid – forbidding
 • Sit – sitting

 

K zdvojení koncové souhlásky nedochází, pokud infinitiv slovesa končí na -y nebo -w:

 • Play – playing
 • Say – saying
 • Grow – growing

 

Zdvojení koncové souhlásky také neproběhne, pokud samohláska v zmíněné skupině není přízvučná.

 • Listen – listening
 • Answer – answering

 

Test na tvorbu Participle I – “ingovéhu” tvaru slovesa:

 • 1. Why is Kate (cry)?
 • 2. They are (stand) in front of your house.
 • 3. Look! She is (smile) at him.
 • 4. Who is (win) the match?
 • 5. You are (create) a great project.
 • 6. Our company is (grow).
 • 7. Heis (get)
 • 8. What is (happen) in your room?

 

Odpovědi:

 • 1. crying 2. standing 3. smiling 4. winning 5. creating 6. growing 7. getting 8.happening
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy