Zrádné „-ing“ po „to“ – angličtina

Téma: Zrádné „-ing“ po „to“ aneb pozor na reflexy

Vytvořil: AKCENT IH Prague

 

 

Na konci anglického dopisu přichází obvykle na řadu fráze, že se pisatel těší na odpověď nebo na viděnou atp. Vazbu „to look forward to“ tak zná snad každý student angličtiny. Co ale následuje po „to“? U některých studentů zafunguje podmíněný reflex: „To je jasné, „to“ se přece pojí s infinitivem.“ Takto uvažující studenti tedy dospějí k časté chybě, jejímž výsledkem je např. věta: „I am looking forward to see you.“

 

Poučenější studenti, kteří si pamatují frázi jako celek, budou patrně protestovat, že ne, že takhle se to nepíše, že tam má být: „I am looking forward to seeing you.“ Ale proč? Ono „to“ je zde totiž předložkou, která je navíc součástí vazby „look forward to“. Dá se laicky říct, že „to“ zde nepatří ke slovesu, které následuje. Naproti tomu „to“, po kterém následuje infinitiv, je částicí, která je součástí tohoto infinitivu, takříkajíc k němu patří. I proto je důležité učit se anglická slovesa v infinitivu včetně „to“.

 

Srovnejte:

I     am looking forward to      seeing      you      next week.

I      want      to go      home.

Dalším podobně matoucím příkladem je vazba „get/be used to“. Většina studentů zná vazbu „used to“, která se obvykle používá pro popisování minulých činností či zvyklostí, které již nejsou aktuální. Může se poměrně snadno stát, že z nepozornosti obě vazby propojí a reflexivně zvolí chybný infinitiv podle mechanismu popsaného výše. Slovesná vazba „used to“ má jen pomocnou, gramatickou funkci a následuje po ní infinitiv, zatímco vazba „get/be used to“ nese význam, ono „used“ je zde přídavné jméno s významem „zvyklý“, takže celá vazba se pak dá přeložit jako „zvyknout si na něco/být na něco zvyklý“. „To“ je tady opět předložka, která je součástí vazby, a tak po ní následuje podstatné jméno nebo sloveso ve tvaru gerundia, tzn. ve tvaru s „-ing“.

 

Srovnejte následující věty:

I used to get up early. – Vstáv(áv)al jsem brzy (teď už ne.)

I am used to getting up early. – Jsem zvyklý vstávat brzy.

I can’t get used to getting up early. – Nemůžu si zvyknout na brzké ranní vstávání.

 

……………………………………………………..

Tento článek pro Vás připravila Jazyková škola AKCENT IH Prague s tradicí již od roku 1990. Jedná se o jednu z největších soukromých škol v České republice a nabízí vzdělání jak pro studenty, tak pro samotné pedagogy. K dispozici jsou kurzy angličtiny, němčiny, češtiny, španělštiny a francouzštiny.

……………………………………………………..

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: